Røkke-fabrikk får hygiene-slakt

Mattilsynet har siden 2006 gjort fem hastevedtak mot Aker Seafoods i Melbu i Vesterålen på grunn av helsefare. Fabrikken produserer blant annet for Findus.

Næringssprengt sei

Under et tilsyn i mars i fjor fant Mattilsynet fisk som var for gammel og for for dårlig sløyet. - Dette er ikke mulig å bruke til menneskemat, sier en seniorinspektør i Mattilsynet til NRK.

Foto: Mattilsynet

Aker Seafoods er en av landets største produsenter av fiskeprodukter.

Fabrikken i Melbu produserer mye av den frysefisken du finner i butikken - både Findus, ICA, First price og andre merker blir laget her.

Men fabrikken har siden 2006 fått fem hastevedtak mot seg. Mattilsynet ilegger kun slike vedtak ved helsefare.

Nå truer Mattilsynet med å stenge deler av fabrikken.

Nett-tv:  Ville du spist denne fisken?

Dryppet skittent vann fra taket

På bildene Mattilsynet Vesterålen viser NRK, kan man se fisk som står i kasser. Kassene med fiskefileter står i et kjølerom med taklekkasje, og det drypper vann ned på fiskefiletene.

- Hva er problemet med regnvannet som drypper på fisken?

- Det kommer fra taket på utsiden. Og på takene sitter det måker og andre fugler og skiter. Det har med seg en del smitte, sier seksjonsleder Geir Arne Ystmark i Mattilsynet.

Han viser fram bilder der fabrikken har forsøkt å legge plast over fiskefiletene, men sier at det har liten hensikt siden vannet likevel vil renne ned på filetene som ligger i kassene.

Se bildene: Dårlig hygiene ved Aker Seafoods-fabrikk  

Fisken sløyes ikke korrekt, og hodetkappingen er feil, ifølge Mattilsynet.

Sløyingen og hodekappingen er feil, ifølge Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

Avviser takdrypp

Daglig leder ved Aker Seafoods Melbu, Roger Gården, ble spurt om en forklaring på dryppingen fra taket:

NRK: Vi så et bilde der det sto filet under dryppet?

Gården: Nei, ikke under dryppet. 

Dyrefòr lagres sammen med menneskemat

Mattilsynet avdekket at dyrefôr og agn ble lagret sammen med menneskemat på fryselageret.

Foto: Mattilsynet

NRK: Jo, det sa de, fersk filet under der som taket dryppet. Og at det var lagt over litt plast for at det skulle hjelpe.

Gården: Nei, ikke plast, vi er føre var. Vi vet at av og til kan det dryppe. Plutselig så dryppet der her og der.

NRK: Men de sa det - Mattilsynet - på fileten.

Eli-Anita Sagdahl og Geir Arne Ystmark
Foto: Gunnar Sakshaug / NRK

Gården: Nei, ikke fileten. Men farsen.

NRK: Nei.

Gården: Det så dere ikke?

NRK: Jo, det var filet.

Gården: Audhild, kan det stemme? Nei...

NRK: Jo vi så bildet. Kunne komme drypp, sitter måker der.

Gården: Nei, du må ikke dramatisere. Nei, måkene kan ikke komme igjennom taket.

- Umulig å bruke til menneskemat

Under et annet tilsyn i mars i fjor fant Mattilsynet et parti med sju tonn fisk som de reagerte på.

Seniorinspektør Eli-Anita Sagdahl ved Mattilsynet i Vesterålen forteller om bildene som vises NRK.

- For det første er fisken alt for gammel. Den er ikke sløyet skikkelig, den er ikke hodekappet skikkelig og den er for gammel, sier Sagdahl.

- Hvordan lukter dette her?

- Ja, det… ubeskrivelig. Det her er ikke mulig å bruke til menneskemat, sier hun, mens hun viser fram bilder av fisk fra Aker Seafoods-fabrikken i Melbu.

Mattilsynet stoppet fisken for omsetning til folkemat.

Ifølge Mattilsynet sa Aker Seafoods under tilsynet at de skulle produsere tørrfisk av partiet, men i bedriftens mottakskontroll sto det ikke noe om at det var noe galt med kvaliteten på fisken. Og der skulle det ha stått.

- De har ikke et egenkontrollsystem og et kvalitetssystem som fungerer og som vi kan stole på, sier Sagdahl.

- Stoppet fisken selv

NRK viser bildene av partiet med sei som Mattilsynet hevder at de stoppet i fjor vinter, da de kom på uanmeldt inspeksjon.

Daglig leder Roger Gården har en annen oppfatning.

- Dette er ikke vårt. Det kom fra Finnmark. Kom hit på anlegget med dårlig kvalitet. Vi stoppet det med en gang, selv. Og så ringte jeg Mattilsynet på Sortland. Og så kom de hit. Jeg reklamerte på fisken. Jeg hadde kjøpt denn dyrt. Dette var de verste tilfellene. Så vi stoppet det her selv, sier Gården.

At det ikke var skrevet noe om dårlig fisk i mottakskontrollen da Mattilsynet kom, skyldtes at partiet måtte sorteres først, ifølge fabrikksjefen.

Han mener det absolutt går an å stole på mottakskontrollen på Aker Seafoods Melbu.

Fant gult bakteriebelegg

En del av fabrikken har også hatt for dårlig renhold i en periode i fjor vinter, da det ble vasket så lite at Mattilsynet fant det som kalles gulsleipe.

- Gulsleipe er et bakteriebelegg. Desto mer og tykkere gulsleipa er, desto lenger er det siden det er vasket, forteller Sagdahl. Hun sier at gulsleipe gjør fisken fordervet og uspiselig.

- Er det farlig?

- Det kommer an på hvordan du velger å konsumere fisken. Sushi er jo veldig populært.

- Hva kan du få i deg?

- Ja, det tør jeg ikke tenke på. Alt mulig. Det tyder på at det har vært dårlig hygiene over tid. Det blir ikke sånn over natta.

Skylder på lange arbeidsdager

Roger Gården forklarer bildene fra Mattilsynet på denne måten:

- I vinter produserte vi til ni - ti om kvelden. Det var lange dager, vi hadde mye å gjøre. Renholdet var så som så. For vaskerne... Han som sto her skal egentlig vaske selv. Han var så sliten, at han selvfølgelig da... det er ingen unnskyldning det her, sånn skal det ikke være, men det gled ut... og jeg går jo ikke her og kontrollerer platefryseren hver dag. Det har jeg folk som skal gjøre, sier Gården.

Mattilsynet påla bedriften å vaske ned det hele. Dagen etter var avdelingen ren igjen.

Fem hastevedtak siden 2006

Alt i alt har Aker Seafoods i Melbu hatt fem hastevedtak fra Mattilsynet siden 2006. Slike vedtak ilegges bare når det er helsefare.

På spørsmål om hvordan nivået ved bedriften er, svarer Ystmark i Mattilsynet slik:

- Mottaksavdelingen for all fisk som kommer inn på bedriften er veldig, veldig dårlig.

- Hva blir konsekvensen av det?

- Hvis det ikke retter seg så mister bedriften godkjenningen, sier Ystmark.

På hovedkontoret

Aker Seafoods har sitt hovedkontor på Aker Brygge i Oslo. NRK spør produksjonsdirektør Terje Kjølsøy om kundene, deriblant Findus, får kopier av Mattilsynets rapporter.

- Nei det har vi ikke prosedyre på, sier Kjølsøy.

- Det kan oppstå feil i produksjonen. Det er noe som ikke skal skje. Men når det oppstår, tas det tak i umiddelbart og blir korrigert. sier han.

Kjølsøy lar det gå nesten en uke før han lar seg intervjue av NRK. Likevel har han ikke lest tilsynsrapportene fra Mattilsynet når vi møter opp til avtalen. 

Torsk eller sei?

Senere avviser Kjølsøy at Melbu har produsert torsk med dårlig kvalitet.

Dokumenter fra egenkontroll og bakterieprøver Aker Seafoods selv har tatt og sendt til et uavhengig laboratorium, viser at torsken som ble produsert den dagen Mattilsynet var der, var av god kvalitet og ikke hadde bakterier.

Og - hevder de - bildet av fileten som er så spaltet at den faller fra hverandre, viser ikke en torsk, men en sei.

Men Mattilsynet står fast ved sin vurdering av torsken, bakteriene og alle de andre helsefarlige forholdene de har sett på Melbu. Og blir det ikke bedre, stenger de fabrikken.

- Hvis ikke bedriften får utbedret de forholdene vi påpeker i de siste rapportene, kommer vi til å pålegge å stenge bryggeavdelingen, sier seksjonsleder Geir Arne Ystmark.

Findus, Ica og Norgesgruppen opplyser til NRK at de tar Mattilsynets rapporter alvorlig, og at de vil ta opp saken med Aker Seafoods.

Selskapene har fått garantier for at alle varer fra Aker Seafoods er og har vært trygge og av god kvalitet, og sier de aksepterer disse garantiene.