OECD: Norske boligpriser for høye

OECD mener at boligprisene i Norge har steget så mye at Norges Bank bør ta hensyn til det i sin rentesetting.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Boligprisene i Norge har steget så mye at Norges Bank bør vurdere å ta i bruk kraftigere medisin på rentemøtene i tiden som kommer.

Det mener OECD, som i dag la frem en ny rapport om de økonomiske utsiktene fremover, der tre av 280 sider er viet norsk økonomi.

LES: Historisk høye boligpriser

Etter rentefest og en kolossal økning i den offentlige pengebruken, er det nå behov for en kraftig innstramming i norsk økonomi, mener organisasjonen.

LES: Setter opp renta

- Norges Bank bør ta hensyn til boligprisene

OECD peker i rapporten på at boligprisene i Norge er svært høye både i forhold til hva det koster å leie bolig og i forhold til hva folk tjener. Det er noe Norges Bank bør ta hensyn til i sin rentesetting, skriver OECD i rapporten.

Dermed er OECDs rapport nærmest et ekko av hva sentralbanksjef Svein Gjedrem selv uttalte på et foredrag i september, der han samtidig tok til orde for innføring av boligskatt.

LES: - Boligprisene har steget for mye

Det er nå behov for at det strammes kraftig til i både finans- og pengepolitikken mener OECD, og viser til at at regjeringen har brukt langt mer penger enn det handlingsregelen tilsier både i budsjettene for 2009 og 2010.

OECDs generalsekretær Angel Gurrìa var i fjor på besøk i Norge.

OECDs generalsekretær, Angel Gurrìa, var i fjor på besøk i Norge, og presenterte rapporten OECD Environmental Outlook to 2030 for statsminister Jens Stoltenberg.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Handel og råvareprisene avgjørende fremover

Men selv om det meste ser lysere ut for Norge i tiden som kommer, er det fortsatt potensielle skjær i sjøen, ifølge OECD.

Organisasjonen peker på at norske banker har store utlånsengasjementer innen shipping og næringseiendom, sektorer som fortsatt er langt fra over den økonomiske krisen - og kan påføre bankene store tap i tiden som kommer.

Det som vil være avgjørende for Norges økonomiske handlingsrom i tiden som kommer er oljeprisutviklingen og om verdenshandelen tar seg opp igjen, mener OECD.