- Boligprisene har steget for mye

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sa på et foredrag i dag at at norske boligpriser trolig har steget for mye. Siden nyttår har verdien av norske boliger økt med 16 prosent.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Sentralbanksjef Svein Gjedrem holdt i dag foredrag om hvilke erfaringer Norges Bank har gjort seg gjennom finanskrisen.

Foredraget ble holdt i regi av Centre for Monetary Economics (CME) i Oslo, og er lagt ut på Norges Banks nettsider .

I foredraget sier Gjedrem at han mener at boligprisene i Norge trolig har steget for mye.

Likevel kommer han ikke med nye signaler om at renten skal kraftig opp.

Han viser til at høyere renter i Norge for å dempe boligprisene kan føre til sterkere krone, et svakere arbeidsmarked og en for lav inflasjon.

LES: - Deflasjons-spøkelset er tilbake

- Høyere lånerente vil ikke hindre bobler

Sentralbanksjef Svein Gjedrem sier at en høyere lånerente i Norge ikke nødvendigvis vil forhindre bobler i boligmarkedet, fordi husholdningene kan velge å ta opp lån i andre lands valutaer dersom rentedifferansen mot utlandet blir for stor.

Han viser til at i årene før finanskrisen var det høye renter på Island og i Ungarn, mens husholdningene valgte å ta opp boliglån i andre lands valutaer, der renten var lavere.

Gjedrem har tidligere tatt til orde for økt boligskatt i Norge, og gjentok dette i dag.

LES: Vil ha økt boligskatt

Trolig rentehopp i oktober

På siste rentemøte i Norge Bank tidligere denne måneden sa sentralbanksjefen at det allerede da ble vurdert å øke den norske styringsrenten.

LES: Noregs Bank endrar ikkje renta

De fleste økonomene mener nå at det er sannsynlig at første rentehopp fra Norges Bank på ett år, vil komme i oktober.

600 milliarder mer verdt i år

Statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at norske boligpriser har steget 16 prosent siden desember i fjor.

Verdien av norske boliger har steget med 600 milliarder kroner siden nyttår, viser beregninger NRK har fått utført.

For å sette tallet i perspektiv, er det nesten en og en halv ganger så mye som verdien av Nordens største selskap, StatoilHydro.

På Oslo Børs prises verdien av alle aksjene i StatoilHydro idag til 419 milliarder kroner.

LES: Det norske hus 600 mrd mer verdt