Nordmenn betaler mest til Schengen

Norge betaler i år 329 millioner til EUs External Borders Fund, men gir ikke midler til fond som bidrar til å integrere flyktninger.

Flagg, Norge og EU

Norge betaler dobbelt så mye som EU-borgere til External Borders Fund, som brukes til å vokte yttergrensene i Schengen-landene, skriver Ny Tid.

Foto: Keilen, Berit / Scanpix

Summen Norge gir, tilsvarer om lag 80 kroner per innbygger. Det er dobbelt så mye som de øvrige EU-borgerne betaler til External Borders Fund, som brukes til å vokte yttergrensene i Schengen-landene, skriver Ny Tid.

Gir ikke til integrering

Magasinet kritiserer at Norge bare gir penger til et fond som kontrollerer yttergrensene og ikke til EUs mange fond for å integrere flyktninger og asylsøkere.

I en større reportasje tar en rekke personer til orde for at Norge skal bryte Dublin-konvensjonen og behandle asylsøkere som ifølge traktaten skal få sine saker behandlet i det land de først søker asyl.

Dårlig behandling av asylsøkere

– Noen av disse landerne, som for eksempel Hellas, behandler asylsøkere så dårlig at Norge ikke kan være bekjent av å returnere asylsøkere dit slik Dublin-konvensjonen fastslår, sier Hanne Mathisen som er talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger i Norden.

Hun mener det ikke burde spille noen rolle hvilket land søknaden om asyl blir behandlet i og mener Norge har full anledning til å behandle asylsøknader, selv om de etter konvensjonen skal behandles av det landet de først kom til, skriver Ny Tid.

Schengen-traktaten ble inngått av Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia og Luxembourg i juni 1985, nær landsbyen Schengen i Luxemburg ved den franske og tyske grensen.

Formålet med samarbeidet var å erstatte grensepostene og grensekontrollene mellom landene med eksterne grensekontroller. Norge sluttet seg til Schengen-samarbeidet i 2001.

(NTB)