NRK Meny
Normal

Arbeidsgivere må betale for langtidsfravær

Regjeringens ekspertgruppe vil at bedriftene skal betale mer enn i dag for langtidssyke med full sykemelding, men mindre for korttidsfravær.

Skjema for sykmelding

Etter det NRK kjenner til vil regjeringens ekspertgruppe bruke gradert sykemelding som hovedregel i stedet for full sykemelding ved langtidsfravær.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

Norge trenger en aktiviserings- og nærværsreform for å få ned sykefraværet, mener regjeringens ekspertgruppe.

Ekspertgruppen legger i dag frem sine forslag for regjeringen og alle partene som er med i sykefraværsarbeidet.

Det viktigste forslaget fra gruppen er å bruke gradert sykemelding som hovedregel i stedet for full sykemelding. Ved sykefravær over 8 uker, skal 100 prosent sykmelding som hovedregel ikke gis.

LES: Bør vi kutte i sykelønna?

LES: Syke forhandlinger

Kontaktutvalet med organisasjonane i arbeidslivet

Statsminister Jens Stoltenberg har onsdag møte med kontaktutvalget for organisasjonane i arbeidslivet, på Statsministerens kontor. F.v.: Roar Flåthen (LO), arbeidsminster Hanne Bjurstrøm, John G. Bernander (NHO) og Jens Stoltenberg.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Dyrere langtidsfravær for bedriftene

Første 10 dager av fraværet: Det foreslås at bedriftenes arbeidsgiverperiode kuttes fra 16 til 10 dager. Det betyr at korttidsfravær blir "billigere" for bedriftene.

Fra 11.dag til 8 uker: Etter utløpet av egenmeldingsperioden kreves sykmelding fra lege, med vurdering av arbeidsevne og sykmeldingsgrad. Folketrygden dekker inntil 100 prosent, men det skal brukes gradert sykmelding så langt det er mulig.

Etter 8 uker: Det foreslås at arbeidsgiverne må betale 20 prosent av sykepengene til fulltids sykemeldte.

Hanne Bjurstrøm

I dag får arbeidsminister Hanne Bjurstrøm overlevert en ekspertrapport med forslag om hvordan sykefraværet kan kuttes med administrative tiltak.

Foto: Jon-Michael Josefsen / Scanpix

Men dersom den langtidssykemeldte får en gradert sykemelding der den ansatte jobber minst 20 prosent, slipper arbeidsgiverne denne utgiften. Da plukker staten opp hele regningen. 100 prosent sykmelding skal kun gis unntaksvis.

LES: - De ansatte er for kravstore

Kan sykmelde seg selv i 10 dager

Antall egenmeldinger økes kraftig, og dobles for mange, til 24 dager per år. Dette er lik normen i dagens IA-bedrifter- inkluderende arbeidslivbedrifter.

Mens det i dag er anledning til å sykmelde seg selv i 3 dager i strekk, økes dette til 10 dager med det nye forslaget.

De bedriftene som jobber aktivt for å redusere sykefraværet, har hatt gode resultater de siste årene, i motsetning til en gjennomsnittlig norsk virksomhet.

Egenandel for de dårligste bedriftene

Arbeidsgivere som lar være å tilrettelegge for annet arbeid for sine sykemeldte, må betale en egenandel av sykelønnen, foreslår regjeringens ekspertgruppe.

I dag betaler staten sykelønnen for arbeidstakerne, utover arbeidsgiverperioden på 16 dager.

LES: Mona Sahlin: - Den svenske sykelønnsordningen er vanvittig