Normal

Kraftig fall i salget av nye boliger

Salget av nye boliger falt med 9,9 prosent i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2012. – Fallet er overraskende stort, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentene.

Illustrasjonsbilde: Nye boliger

Salget av nye boliger faller kraftig, viser nye tall fra Boligprodusentenes forening.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

De siste 14 årene har det kun vært to kvartaler med lavere salg av nye boliger i løpet av tredje kvartal, som i tredje kvartal 2013.

Det viser nye kvartalstall fra Boligprodusentenes forening, som legges frem onsdag. Statistikken er sammensatt av innrapporterte tall fra anslagsvis 1000 medlemsbedrifter.

– Vi har hørt at mange har hatt problemer med salget over tid, men at fallet skulle bli så stort som ti prosent hadde vi ikke forventet, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes forening.

Per Jæger

Per Jæger er administrerende direktør i Boligprodusentenes forening.

Foto: Johnny Syversen

Kun i finanskriseåret 2008 samt i 2010 var salget av nye boliger i tredje kvartal svakere enn i kvartalet som nettopp er tilbakelagt.

For hele 2013 sett under ett er nedgangen 2,2 prosent.

Jæger sier at problemet med det kraftige fallet i nyboligsalget er at det påvirker igangsettingen av boligbygging lenger frem i tid negativt, noe som igjen slår inn i prisene.

Tirsdag kom SSB med tall som viste at prisen på brukte boliger sank med 1, 8 prosent fra andre til tredje kvartal i år.

Produserer flere boliger, men langt mindre enn behovet

Samtidig som fallet i salget av nye boliger er kraftig, viser tallene for igangsetting av nye boliger en solid oppgang i forhold til samme kvartal i 2012.

Spaden ble satt i jorda på 13,1 prosent flere boliger i tredje kvartal inneværende år sammenlignet med i fjor.

Byggenæringen regner med at den samlede boligproduksjonen for 2013 vil havne på 28.000 boliger i løpet av året, 10.000 færre enn det SSB har anslått som behovet.

Jæger avviser at det er et paradoks at salget av nye boliger faller samtidig som igangsettingen øker tilsvarende kraftig.

Han viser til «ketchup-effekten»som oppstår når flere store leilighetsprosjekter kommer inn i statistikken. Det skjer når forhåndssalget er blitt tilstrekkelig stort til at bankene gir klarsignal til bygging.

Baard Schumann

Adm. dir Baard Schumann i Selvaag Bolig.

Foto: Selvaag bolig

For leilighetsbygg krever bankene at 50-60 prosent av leilighetene er solgt på forhånd før de innvilger finansiering.

– Mye tregere marked

Selvaag Bolig er landets største tilbyder av nye boliger i de store byene.

Adm. dir. Baard Schumann sier til NRK at kjøperne har blitt mer kresne, spesielt når det gjelder dyrere boliger.

– Det stopper ikke opp, men er mye tregere enn for et halvt år siden, sier han.

Schumann mener at dersom det svake salget fortsetter inn i de kommende kvartalene vil det bremse igangsettingen av nye boliger kraftig.

Han peker på flere faktorer som er med på å bremse markedet, som blant annet et strengere krav til egenkapital samt foreslåtte regler i statsbudsjettet knyttet til gevinstskatt på utleieboliger.

– Byggenæringen går en tøff tid i møte

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika sier til NRK at en nedgang i salget på 10 prosent ikke trenger å være alvorlig i seg selv, men frykter en negativ trend i boligmarkedet i tiden som kommer.

Han mener at byggekostnadene har kommet så høyt at de har kommet i misforhold med hva det er mulig å ta seg betalt for bolig i sentrale strøk.

– Jeg tror dessverre at det blir mye verre før det blir bedre, og at det blir en trist tid frem mot jul for de som skal selge boliger, sier Andreassen.

Eika-økonomen mener problemene i byggebransjen er sammensatt, og at de ikke lar seg løse i en håndvending.

– Vi trenger en boligminister til å samle trådene, sier Andreassen.