Oljefondet kan ha tapt 270 milliarder på børsuroen

Oljefondet har trolig tapt 270 milliarder kroner siden børsuroen startet i sommer. - 2011 kan bli et av fondets verste år, sier sjefanalytiker.

Direktør Yngve Slyngstad i Oljefondet

Direktør Yngve Slyngstad og oljefondet har gått på store tap i aksjemarkedet etter sommerens børsuro.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Markedsuroen i sommer har trolig påført Oljefondet tap på mer enn 270 milliarder kroner hittil i kvartalet . Det viser beregninger NRK har gjort.

Det betyr at hittil i september er mer enn 8 prosent av fondets verdi forsvunnet siden utgangen av juni. Ved utgangen av andre kvartal var verdien av fondet 3111 milliarder kroner.

- Dette kan bli ett av de årene da man virkelig ser store reduksjoner i oljefondets verdi, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea.

Analytikeren mener at så store svingninger i verdien er noe man må akseptere som en følge av at man har valgt å ha mesteparten av fondets midler plassert i aksjer på verdens børser.

Erik Bruce.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea mener det forsatt er mange skjær i sjøen for verdensøkonomien og urolige tider foran oss.

Foto: Håvard G. Hagen/NRK

Statens pensjonsfond utland opplevde sitt svarteste år i 2008, da 23 prosent av verdiene forduftet, og fondet hadde et samlet tap på 633 milliarder kroner .

I 2002 hadde fondet sitt nest svakeste år, med en avkastning på minus 4,7 prosent.

LES OGSÅ: Børsras på 4,5 prosent i Oslo

LES OGSÅ: Ny nedgang på Oslo Børs

Kraftige fall i aksjemarkedene

Det er etter alt å dømme tap på aksjer som har smertet mest for oljefondet siden sommeren, etter kraftige fall på verdens børser. Med aksjer plassert i mer enn 8000 aksjeselskaper verden over har oljefondet i realiteten ingen steder å gjemme seg når det er storm på verdens børser.

I Syd-Europa har verdien av flere lands statsobligasjoner falt som en stein i tråd med økt frykt for at statene ikke vil greie å betjene egen gjeld.

- Noen statsobligasjoner har falt veldig mye i verdi. Samtidig har amerikanske og tyske statspapirer steget i verdi, sier Bruce.

Ved årsskifte var verdien av oljefondets plasseringer i amerikansk og tysk statsgjeld i underkant av 240 milliarder kroner.

Verdensindeksen for aksjer (MSCI World) har siden utgangen av juni falt 14 prosent , viser tall fra Bloomberg. Oslo Børs har til sammenligning falt 16 prosent.

Dermed er Oljefondets tap siden sommeren trolig langt lavere enn kursfallet i brede aksjeindekser, fordi fondet er reddet av utviklingen i renteporteføljen.

Elisabeth Holvik

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 mener store investorer som Oljefondet vil måtte regne med å ta tap i årene som kommer som en følge av de globale ubalansene.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

LES OGSÅ: Statsgjeldkrise senker børsene verden over

- Må regne med lavere avkastning

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 sier til NRK at de store globale økonomiske ubalansene vil måtte føre til at stater misligholder sin gjeld og at selskaper går overende. Hun mener det vil gå ut over alle store investorer.

- Vi må forberede oss på at Oljefondet kan komme til å måtte ta større tap på mislighold av statsgjeld og konkurser i årene som kommer, sier Holvik.

Hun sier at vi trolig står foran en periode i verdensøkonomien der både stater og husholdninger i mange land må redusere egen gjeld, noe som gir svake vekstutsikter i årene som kommer.

Vil ikke opplyse

Statens pensjonsfond utland offentliggjør hver tredje måned hvor stor avkastning fondet har hatt og verdien av fondets samlede investeringer.

Hverken Norges Bank eller Finansdepartementet vil opplyse til NRK hvor mange friske oljekroner som er tilført fondet hittil i kvartalet, og viser til at dette er informasjon som offentliggjøres i hver kvartalsrapport.

Derfor er det ikke mulig å si noe om nøyaktig hvor store tap det norske pensjonsfondet er påført siden sommeren.

- Vi offentliggjør ikke løpende hvor mye kapital som tilføres oljefondet. Dette er markedssensitiv informasjon som andre aktører i markedet vil kunne tjene på, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie i Norges Bank Investment Management.

Selve verdien av fondet oppdateres kontinuerlig på fondets nettsider, NBIM.no . Men for å anslå hvor stort tap fondet faktisk har hatt, må også tilførslene av friske penger fra staten legges til.

NRK anslår at Oljefondet har fått tilført 37 milliarder kroner fra staten hittil i kvartalet (se mer om beregningen nederst i saken).

- Luksustilværelse for oljefondet

Investeringsdirektør Peter Warren i Warren Capital sier til NRK han mener at oljefondet i forhold til andre investorer er i en luksustilværelse, siden fondet mottar stadige tilførsler av friske oljekroner fra staten.

- Dermed kan har oljefondet tørt krutt og kan kjøpe mer aksjer når kursene presumptivt er lave. Dette er det nesten ingen andre investorer som kan gjøre, sier Warren.

Ved utgangen av 2.kvartal hadde oljefondet en aksjeandel på 60,5 prosent.

Statens pensjonsfond utland oppnådde en avkastning på 2,1 prosent i første kvartal og 0,3 prosent i andre kvartal inneværende år.