Tapte 633 milliarder kroner

Oljefondet la fram historisk svake resultater i dag. De tapte ufattelige 633 milliarder i fjor. En fjerdedel av pensjonene til framtidens generasjoner er dermed forduftet.

Statens pensjonsfond - Utland
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Avkastningen på Statens pensjonsfond - Utland var i fjor minus 23,3 prosent. Dette historiske tapet trekker ned realavkastningen siden fondets oppstart i 1998 til én prosent.

Statfjord A-plattform
Foto: StatoilHydro / SCANPIX

Det er altså over tre prosent lavere enn hva Finansdepartentet krever at Oljefondet skal ha i avkastning. Handlingsregelen tillater nemlig at rundt fire prosent av avkastningen skal kunne brukes til gode formål i statsbudsjettet hvert år.

- Ingen steder å gjemme seg

Sentralbanksjef Svein Gjedrem åpnet pressekonferansen ved å spørre hvordan Statens pensjonsfond - Utland, også kalt Oljefondet, eventuelt kunne ha unngått å tape så mye.

- Det har ikke vært noen steder å gjemme seg fra den internasjonale finanskrisen, mener Gjedrem.

Han påpeker at vi har vært inne i den største krisen på 100 år, en krise som har slått til samtidig i alle verdens markeder.

Holder fast på aksjestrategien

Fjorårets resultat er altså det svakeste i fondets historie.

Nå sier Yngve Slyngstad, direktør for Oljefondet, at det svake resultatet har ført til en rekke endringer i måten oljeformuen vår skal forvaltes på.

Men den langsiktige strategien, altså å kjøpe mer aksjer, ligger fast, understreker sentralbanksjef Gjedrem.

- Å ha en stor andel aksjer tror vi er den beste langsiktige strategien, gjentok han flere ganger.

Og dét på tross av mesteparten av tapene i fjor skyldes børskrakkene rundt i verden.

Oljefondet er nå den største aksjeinvestoren i Europa.

Video nsps_upload_2009_3_11_13_52_34_279.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

VIDEO: Historisk dårlig fra Oljefondet.

- Har lært

- Vi tar lærdom av de svake resultatene, det er når det går dårlig at man lærer mest, påpeker Slyngstad.

Han sier at det er foretatt viktige endringer i gjennomføringen av investeringsstrategien.

- I tillegg har vi styrket kapasiteten gjennom 2008 for å håndtere risiko, sier Yngve Slyngstad.

Verdien av Statens pensjonsfond - Utland var 2 275 milliarder kroner ved utgangen av 2008, opp fra 2 019 milliarder ett år tilbake.

Det på tross av at det ble sprøytet inn 384 milliarder oljekroner.

Statens pensjonsfond - Utland har aldri fått tilført så mange oljemilliarder.

Alt som ble satt inn i fjor ble benyttet til aksjekjøp i de internasjonale markedene.