NRK Meny
Normal

Forventer dårlige tider

Enda en ny rapport spår dårligere tider for norsk økonomi. I alt tre rapporter er denne uken lagt frem som viser at det blir bråstopp for veksten. Nå må ikke folk slutte å bruke penger, advarer Virke.

Julehandel

Varehandelen opplever svikt i salget, og håper nå at folk ikke blir skremt fra å bruke penger fremover.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix


Sist ut er Norges Banks undersøkelse blant bedriftsledere. Fasit er: Pilene i norsk økonomi peker nedover.

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk melder om veksten i høst har stoppet opp, at næringslivet ser for seg en svaktere vekst i tiden fremover.

– Ikke slutt å bruke penger

Veksten har avtatt i de fleste næringene, og var særlig lav i hjemmemarkedsindustrien og i varehandelen. I eksportindustrien har veksten vært relativt stabil. Veksten har tiltatt noe i tjenesteyting mot husholdningene.

Samlet ventet bedriftene om lag uendret produksjonsvekst det neste halve året. Forventningene til veksten fremover er nedjustert for alle næringer unntatt tjenesteyting mot husholdningene. Kontaktene i bygg og anlegg har nedjustert forventningene mest, og ventet nå svak vekst fremover.I handelsnæringen frykter man at media skal svartmale situasjonen og at forbrukerne skal bli skremt fra å bruke penger på blant annet julehandel.

– Nå må ikke folk bli så bekymret at de justerer pengebruken for mye. Vi trenger at folk bruker penger ellers vil dette ramme arbeidsplassene og flere vil bli ledige, sier Vibeke Hammer Madsen i Virke, som organiserer blant annet bedriftene i varehandelen.

Flere arbeidsledige

De nyeste tallene fra NAV tegner også det samme bilde: Arbeidsledigheten stiger for femte måned på rad. I november økte ledigheten med 1 000 personer, ifølge NAV. Siden juli har det vært en jevn økning i ledigheten. I denne perioden er det blant butikk- og salgsmedarbeidere og bygge- og anleggsarbeidere at ledigheten har økt mest.

Ved utgangen av november er 68.200 registrerte arbeidsledige i Norge. Det tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken. På samme tid i fjor var 2,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidsledige hos Nav.

I Virke har man tro på at endringen i arbeidsmiljøloven om midlertid ansatte skal slå positivt ut.

– Nå håper vi at bedrifter som må kutte antall fast ansatte likevel tør ta inn vikarer og midlertidige ansatte når det er behov for det, sier Hammer Madsen.

Norges bank logo og skilt

Norges Baks undersøkelse blant bedrftsledere viserr at tidene vil bli tøffere.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Dystre forventninger

Tidligere i uken kom Finans Norge med en rapport som ga et dystert bilde av nordmenns fremtidsutsikter.

Norske forbrukere venter lavere vekst i egen økonomi i året som kommer, viser rapport som kom denne uken.

Den ferske forbrukertillitsindeksen (CCI) til Opinion Perduco tegner det samme bilde. Indeksen som ble klar i dag viser at forbrukertilliten faller for tredje måned på rad. Lavere forbrukertillit kan knuyttes til økende arbeidsledighetstall og fall i boligprisene

Les også: Nordmenn venter tøffere tider

En annen rapport som Norges Bank også presenterte denne uken viser at partene i arbeidslivet forventer dårlige tider. Det snakkes om bråstopp i norsk økonomi.

Norske husholdninger må belage seg på at lommeboka vokser mindre enn de har vært vant til i årene som kommer..

Les også: Lavere vekst i kjøpekraft