NRK Meny
Normal

Norges Bondelag inngår avtale med staten i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag har inngått en ny jordbruksavtale med staten, mens Norsk Bonde- og Småbrukarlag har valgt å bryte forhandlingene.

Jordbruksoppgjøret 2011

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag Forhandlingsleder Leif Forsell (i midten.), og leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag under overrekkelsen av Statens tilbud i årets jordbruksoppgjør onsdag.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Staten og Norges Bondelag har inngått jordbruksavtale for 2011-2012. Avtalen går ut på av bøndene får 1,42 milliarder kroner. Bøndenes organisasjonen krevde i utgangspunktet 2,6 milliarder fra staten.

– Vi gikk inn i forhandlingene med et tydelig krav om et skikkelig inntektsløft. Kravet er ikke innfridd, men dette er så langt det var politisk mulig å komme, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag til NTB.

Tidligere i dag sa lederen for 7000 medlemmer i Småbrukarlaget, Merete Furuberg, at tilbudet er langt fra det inntektsløftet som er nødvendig for å holde liv i norsk landbruk.

– Tilbudet og er altfor dårlig til å løse utfordringene norsk matproduksjon og norske bygder står overfor. Jeg lurer på hvorfor regjeringen ikke verdsetter jordbruksarbeidet bedre, sier Furuberg til NRK.

Nytt tilbud

I dag ble Småbrukarlaget presentert for en totalramme på noe over 1,4 milliarder kroner da staten la fram sitt nye tilbud.

Da staten la frem sitt tilbud forrige uke kalte Furuberg tilbudet for provoserende. Statens tilbud til bøndene var da på 970 millioner kroner. Det tilsvarer en lønnsøkning på 7 prosent.

Den minste av bondeorganisasjonene fant at rammen var for liten til å kunne redusere inntektsforskjellene mellom bønder og andre yrkesgrupper, skriver NTB.

I tillegg var det uenighet om hvordan beløpet skulle dekkes inn. Mens bondeorganisasjonene ønsket brorparten finansiert over statsbudsjettet, la staten opp til at mer skulle hentes inn via økte priser.

Avklaring i dag

Selv om Småbrukarlaget har brutt forhandlingene, vil deres medlemmer og uorganiserte bønder få akkurat det samme som Bondelaget forhandler fram for sine medlemmer.

– Vi respekterer det valg Småbrukarlaget gjør. Vi mener på vår side at dagene med uformelle møter har gitt oss tilstrekkelige avklaringer til å gå inn i forhandlinger om en eventuell ny avtale, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

– For oss er det viktig å se hva forhandlinger kan innebære av gevinst for bonden i forhold til statens tilbud. Inntektseffekt er avgjørende for oss, understreker han.

Dersom Bondelaget senere i dag velger å bryte forhandlingene, blir statens opprinnelige tilbud på 1 milliard kroner oversendt Stortinget for behandling.

– Staten og Norges Bondelag tar sikte på en avklaring løpet av tidlig ettermiddag i dag, heter det i en pressemelding som er lagt ut på Landbruksdepartementets nettsider.

Fristen for enighet utløper ved midnatt mandag, og statens forhandlingsleder Leif Forsell har slått fast at det ikke blir aktuelt å utvide denne.

2,6 milliarder

Bondeorganisasjonenes hovedkrav i årets oppgjør er kompensasjon for økte kostnader, dekning av manglende inntektsvekst fra 2009 og samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper i 2012.

Totalt utgjør denne delen av kravet 1,7 milliarder kroner av en totalramme på 2,6 milliarder kroner. Først onsdag – etter seks dager – kom det første tilbudet fra staten, på om lag 1 milliard.

– Dersom jordbrukets hovedkrav skal kunne innfris, må det tilføres midler ut over 1,7 milliarder kroner, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag.