Hopp til innhold

Minst til butikkansatte, mest til finansdirektører

Ansatte i varehandelen fikk minst lønnsøkning i fjor, mens lønningsposen til ledere i finansbransjen økte med 16,4 prosent. Vanlige lønnsmottakere fikk 4,3 prosent mer.

Ådne Cappelen

Ådne Cappelen la i dag fram tallene om fjorårets lønnsutvikling.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Den gjennomsnittlige årslønnen i Norge steg med 4,3 prosent i fjor. Den svakeste lønnsveksten kom hos ansatte i varehandelen. Blant de organiserte i Virke i denne sektoren, ble veksten på 3,6 prosent.

– Noe av forklaringen kan være at butikkene har færre kontoransatte enn før. De hadde høyere lønn enn de som jobber på gulvet og i kassa. Og dem har det blitt flere av, sier Ådne Cappelen.

Han leder Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU. I utvalget sitter representanter for partene i arbeidslivet og TBU legger fram tallmateriale og bakgrunn om økonomiske forhold.

I motsatt ende av lønnsskalaen finner man de ansatte i finanstjenester. Der hadde en administrerende direktør i lønnsøkning på 16,4 prosent, mens en administrerende direktør i varehandelen så en økning på 0,1 prosent på lønnsslippen sin.

– Finanssektoren er preget av det utbetales store bonuser i gode år. Slik har det vært to år på rad nå, sier Cappelen.

Krever mer til sine

Tore Eugen Kvalheim

– Verdiskapningen må komme alle til gode, ikke bare lederne, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Foto: YS

– YS godtar ikke denne utviklingen i lederlønningene. Det har skjedd en verdiskaping i samfunnet. Den må komme alle arbeidstakere til gode. Hvis den norske modellen skal fungere, er det viktig at ikke noen blir hengende etter i lønnsutviklingen, understreker YS-lederen, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Unio, derimot trekker fram at industriansatte er med å trekke lønnssnittet opp.

– I moderasjonsåret 2011 økte industriens lønninger med 4,5 prosent, mens snittet for statsansatte, helsevesen og skole var 4 prosent, sier Unio-leder Anders Folkestad til NTB. Han mener tallene viser at resultatet av sentrale lønnsforhandlinger aldri blir fasiten.

NHO maner på sin side til nye moderasjon i årets oppgjør og sier det norske lønnsnivået er med på å svekke norske bedrifters konkurranseevne.

– Timelønnskostnaden i norsk industri var i fjor rundt 55 prosent høyere enn hos våre handelspartnere, sier NHO-direktør John G. Bernander.

Norge i særstilling

Tallene viser også at det er mindre sprik i lønnsutviklingen mellom ulike grupper. Snittøkningen på 4,3 prosent er høyere enn prisveksten. Og lønningene steg både i stat, kommune og industrien.

TBU-leder Ådne Cappelen påpeker at Norge er i en særstilling.

– I landene rundt er normen for oppgjørene en uendret kjøpekraft. Der er vi for lengst. Og det før lønnsoppgjøret er i havn, sier Cappelen.