Hopp til innhold

Oljefondet ber OECD om å slippe etikkregler

Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet, ber i et brev om å få slippe å følge OECDs etiske retningslinjer. Lederen av OECDs vaktbikkje i Norge mener holdningen svekker fondets omdømme.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Oljefondsjef Yngve Slyngstad med brev til OECD

BER I BREVS FORM: Sentralbanksjef Øystein Olsen (øverst) og Yngve Slyngstad, sjef for Statens pensjonsfond utland (populært kalt Oljefondet), har sendt et brev til OECDs investeringskomité. Der ber de om at OECDs etiske retningslinjer ikke skal gjelde hvis Oljefondet er minoritetsaksjonær.

Foto: Faksimile / montasje

– Jeg synes at banken med dette brevet inntar en holdning som ikke er forenlig med det å være en ansvarlig investor, sier Hans Petter Graver til NRK.

Jussprofessoren er leder av OECDs vaktbikkje i Norge, formelt kalt OECDs kontaktpunkt. Han reagerer på Oljefondets brev til organisasjonen, som NRK har fått innsyn i.

Hans Petter Graver

MÅ FØLGE REGLER: Jussprofessor Hans Petter Graver, som er leder for OECDs vaktbikkje i Norge, mener Oljefondet må følge OECDs etiske retningslinjer.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I brevet skriver Oljefondsjef Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen følgende:

«Vi vil på det sterkeste anbefale OECDs Investeringskomité å bidra til en klargjøring om at retningslinjene ikke gjelder minoritetsaksjonærers forhold til selskapene de har investert i. Det er viktig at OECDs Investeringskomité er klart over at en alternativ tolkning og implementering av retningslinjene kan medføre en uholdbar situasjon.»

– Klart ansvar

En rapport fra OECD i mai slo fast at Oljefondet bryter med retningslinjene for ansvarlig næringsliv.

Graver mener Oljefondet må følge OECDs etiske retningslinjer, når det for eksempel investerer i selskaper som kan stå bak brudd på menneskerettighetene.

– Etter mitt syn nekter Norges Bank med dette brevet å underkaste seg det som er det eneste internasjonale instrumentet for samfunnsansvar som har en troverdig gjennomføringsmekanisme, forklarer jussprofessoren.

– I prinsippet er det ikke noe forskjell på en minoritetsaksjonær og et firma i varehandelen som har en skog av underleverandører. Man har et klart ansvar for sine forretningsforbindelser, og for å bruke den påvirkningsmuligheten man har til å arbeide for en bedring i menneskerettigheter og miljø, fastslår Graver.

– Må følge retningslinjene

Det samme mener nederlenderen Joris Oldenziel, som gjennom OECD Watch følger med på det etiske regelverket. Han mener det ikke er noen tvil om at Oljefondet må forholde seg til OECDS retningslinjer for etiske investeringer, selv som minoritetsaksjonær.

– Konsekvensen kan bli at de mister ryet som et etisk pensjonsfond, sier Oldenziel.

Hans Petter Graver sier seg enig.

– Jeg tror at det allerede har svekket bankens internasjonale omdømme som ledende på ansvarlige investeringer, forklarer professoren.

Avviser intervju

Statens pensjonsfond utland vil ikke la seg intervjue om brevet sendt til OECD.

I en e-post til NRK skriver kommunikasjonsdirektør André Marki at Statens Pensjonsfond utland avventer en behandling av brevhenvendelsen til OECD.

Fondet skriver også at arbeidet med ansvarlige investeringer er basert blant annet på OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse. Fondet forventer at selskaper det investerer i skal følge disse nettopp for å unngå eventuelle brudd på menneskerettighetene.