Ledigheten øker med 129 prosent

I bygg- og anleggsbransjen er det nå 129 prosent flere arbeidsledige enn januar i fjor.

Byggebransjen
Foto: Arne Stubhaug / NRK

Det er nå totalt 20 500 flere arbeidsledige sammenlignet med januar i fjor. Dette er en økning på 46 prosent i alle arbeidsgrupper.

Justert for sesongvariasjoner økte ledigheten med 5 500 personer i januar.

- Tallet viser hvor viktig det er at regjeringens krisepakke nå settes i verk, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

- Må tilbake til 90-tallet

- Vi er nå inne i en tid hvor ledigheten stiger kraftig, og vi må tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne en tilsvarende periode med så rask økning i ledigheten, sier sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NRK.

Ifølge Saglie er det endel ting som skjer ved årsskiftet som gjør at det oppstår naturlige sesongmessige svingninger i ledigheten.

Det er blant annet en forventet en økning ettersom mange arbeidskontrakter avsluttes i desember, og nye arbeidstakere kommer på markedet.

- Allikevel opplever vi kanskje nå et større konjunkturutslag enn det vi hadde håpet på, sier Saglie.

- Grunn til å være urolig

- Det er selvfølgelig grunn til å være urolig i en situasjon hvor ledigheten stiger så kraftig som vi opplever nå.

Saglie påpeker imidlertid at det fortsatt er lav ledighet i Norge sammenlignet med mange andre land.

65 200 personer var registrert som helt ledige hos NAV ved utgangen av januar, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Det er menn mellom 20 og 29 år som utgjør den gruppen med sterkest årsvekst, på 86 prosent i januar.

Kvinner i samme aldersgruppe hadde en økning i ledigheten på 25 prosent.

Les: Ut i ledighet med tusenvis av andre

129 prosent i bygg- og anlegg

Antallet ledige har økt i samtlige yrkesgrupper, men er størst innenfor bygg- og anleggsbransjen, og industriarbeid. Her er økningen på henholdsvis 129 og 75 prosent i løpet av det siste året.

- Den siste krisepakken fra regjeringen er særlig rettet mot bygg- og anleggstjenester, da det er denne næringen som er sterkest rammet av nedgangskonjunkturen, sier Andersen.

Les også: Disse jobbene er i fare

Les: Her er jobbene trygge

Av fylkene er det Vest-Agder, Oppland og Vestfold som har registrert sterkest økning i antall ledige det siste året.

Rogaland og Sogn og Fjordane hadde lavest ledighet i januar.

Færre stillinger

Samtlige yrkesgrupper har i løpet av det siste året hatt en nedgang i antallet ledige stillinger.

Sterkest nedgang har industriarbeid med 62 prosent. Etterfulgt av bygg og anlegg med 57 og kontorarbeid med 56 prosent.

Svakest nedgang har undervisning, hvor det nå er 12 prosent færre ledige stillinger sammenlignet med januar i fjor.

11 200 flere i desember

I november og desember økte registerte arbeidsledige med 3800 personer.

Sammenlignet med desember i 2007 økte arbeidsledige i desember i fjor med hele 11 200 personer, eller 29 prosent.

Ved utgangen av desember var 50 100 personer registrert som helt ledige hos NAV.

Færre midlertidige ansatte

Fra tredje kvartal til fjerde kvartal i 2008 var det nedgang i midlertidige ansatte i flere næringer. De 190 000 midlertidige ansatte utgjorde i 4. kvartal 8,2 prosent av alle ansatte, mens andelen i samme periode året før var på 9,0 prosent.

40 prosent av alle midlertidig ansatte jobbet innenfor undervisning og helse- og sosialtjenester.

Les også: Frykter permitteringer av lærlinger

Antall deltidsansatte som ønsker mer arbeid, såkalte undersysselsatte, har også gått ned siden samme periode i 2007. Det var 53 000 i 4. kvartal 2008, noe som tilsvarer en nedgang på 5000 personer fra året før.

80 000 ledige ved utgangen av 2009

- Vi har prognoser fra desember som sier at vi ved utgangen av 2009 vil komme opp i en ledighet på rundt 80 000. Vi vil nå vurdere situasjonen i de nærmeste ukene, og komme med en ny prognose i mars, sier Saglie.

Arbeidsledig? Les dette: Jobbsøkjartips i krisetider