Normal

Her er jobbene trygge

Byggeplassene kan snart yre av liv igjen. Snekkere, malere, elektrikere og veiarbeidere går en sikrere jobb-fremtid i møte.

Byggeplass (ill.foto)
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Bygg- og anleggsbransjen er vinnere

Snekkere, malere, murere, arkitekter og andre involvert i byggebransjen går lysere tider i møte. Det vil være store behov når skoler, bassenger og andre offentlige og kommunale bygg skal pusses opp og renoveres for milliardbeløp.

12 milliarder krise-kroner går til bygg- og anleggsbransjen, og lederen i Byggenæringens Landsforbund, Ketil Lyng, tror det kan redde 25.000 arbeidsplasser innen byggenæringen. Samtidig vil ikke krisepakken forhindre at over 40.000 arbeidstakere fortsatt kan miste jobbene sine som følge av finanskrisen.

- Men dette er et vesentlig bidrag til å dempe en nedgang i sysselsettingen i byggenæringen, sier Lyng til NRK.

Håper å unngå permitteringer

Norsk Arbeidsmandsforbund håper regjeringens løfter vil føre til færre oppsigelser og permitteringer.

- Vi er avhengige av at utbygginger og nye prosjektene kommer raskt i gang, og håper kommunene starter umiddelbart med renovering og oppussing av offentlige bygg. Slik kan vi hindre mange permitteringer og oppsigelser i bygg- og anleggsbransjen, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Forbundslederen legger til at hun er fornøyd med at regjeringen lyttet til deres signaler i høst da nedgangen i bransjen startet.

- Vi etterspurte tiltak, og de ser nå ut til å komme, sier Hagensen.

Positivt for elektrikere

Forhandlingsleder Jan Olav Andersen i EL & IT Forbundet ser positivt på fremtiden etter regjeringens fremlegging av krisepakken.

- Satsingen på byggebransjen generelt vil slå positivt ut for elektrikere. Ved oppussing og renovering av offentlige bygg vil det være store behov for elektrikerarbeid. Og satsingen på energiøkonomisering gir muligheter for nye tekniske installasjoner. Det vil føre til økt sysselsetting for våre medlemmer, sier Andersen til NRK.

EL & IT Forbundet forventer også en positiv effekt for informasjons- og komminikasjonsteknologi-bransjen (IKT). Andersen sier de forventer en opprustning av IKT i offentlig sektor, ettersom det er satt av midler til ny IKT-infrastruktur.

Mer til vei og jernbane

Vegarbeid

Veiarbeid på E18 på Sørlandet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Veiarbeidere får mer å gjøre i tiden fremover. Regjeringen gir 2,3 milliarder kroner til vedikehold og utbygging av veiene. Det vil bety flere nye utbyggingsprosjekter, flere veier som skal asfalteres og vedlikeholdes samt fortgang i eksisterende prosjekter.

- Nye veiprosjekter bør settes i gang raskt for å unngå permitteringer også her. Mange arbeidere står for øyeblikket med permitteringsvarsel i hånda, sier Erna Hagensen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund til NRK.

Jernbanearbeidere går også travlere tider i møte. Regjeringen lover nemlig at investering- og vedlikeholdsbudsjettet til jernbanen skal øke med tilsammen over 1,2 milliarder kroner.

LO er fornøyd med krisepakkens innhold, og mener det vil bidra til økt aktiviktet i bygg- og annleggsbransje og i kommunene.

1. nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet sier til LOaktuelt at det er bra å satse på offentlig sektor i krisetiden vi er inne i nå, og mener at ved å hjelpe bygg- og annleggsbransjen nå vil man bidra til økt sysselsetting.

Flere politifolk og økte ressurser til NAV

Politiet Politiet får 640 nye stillinger som følge av regjeringens krisepakke. Det kan bety flere politifolk ute i gatene.

Det vil bli økte muligheter for forskere innen miljøteknologi. Regjeringen gir 1,8 milliarder til forskning og utvikling av teknologi på fornybar energi.

NAV oppretter 320 nye stillinger for å ta hånd om mange som går ut i permisjoner og ledighet på grunn av finanskrisen.

LES: Disse jobbene er i fare

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger