Reiten valgt mot fire stemmer

Eivind Reiten ble i formiddag valgt til styreleder i det fusjonerte selskapet StatoilHydro av en delt bedriftsforsamling. De ansattes fire representanter stemte mot.

Eivind Reiten
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Bedriftsforsamlingen brukte bare 20 minutter på valget.

– Det var en grei saksbehandling, sier lederen av valgkomiteen, Anne Kathrine Slungård.

Energikommentator i NRK, Harald Bøe, kommenterer valget av Reiten.

Tviler på Reitens habilitet

De ansatte begrunner stemmegivningen med at de er bekymret for Reitens habilitet. 

De mener også at det er krevende for én og samme person å inneha to så viktige verv som styreleder for Norges største selskap (Statoil) og konsernsjef for ett av Norges største industrikonsernt (Hydro).

Dessuten peker de ansattes representanter på Reitens holdning til nivået på lederlønninger.  

– Hovedbudskapet vårt nå er at dette styret er valgt, og at vi er interessert i å konsentrere oss om det videre arbeidet med fusjonen, sa Anne Synnøve Hebnes, en av de fire representantene, til NTB. 

Marit Arnstad nestleder

Marit Arnstad ble valgt som nestleder i styret. Elisabeth Grieg, Grace Reksten Skaugen, Kjell Bjørndalen, Roy Franklin og Kurt Anker Nielsen ble valgt som styremedlemmer.

Styret trer i kraft når fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros olje- og gassaktiviteter gjennomføres 1. oktober.

De ansattevalgte representantene i Statoils nåværende styre, Lill-Heidi Bakkerud, Claus Clausen og Morten Svaan, vil også være styremedlemmer i StatoilHydro.