Hopp til innhold

– Atomanlegget var ikke forsikret mot tsunami

Selskapet som eier Fukushima-kraftverket var ikke forsikret mot jordskjelv og tsunami. Nå kan den vanlige japaner sitte igjen med nok en svarteper.

Reaktor 4 (i midten) og 3 (t.v.) i Fukushima Daiichi-kjernekraftverket

To av reaktorene ved Fukushima Daiichi-kjernekraftverket har eksplodert,

Foto: Tokyo Electric Power Co./Handout / Reuters

Atomkraftverket i Fukushima i Japan har slitt med enorme problemer etter at landet ble rammet av jordskjelv og tsunami fredag. Flere av reaktorene har problemer med kjølesystemene, og det har også vært flere eksplosjoner ved kraftverket.

I området rundt kraftverket har det blitt registrert flere hundre ganger normal stråling. Også befolkningen i Tokyo har fått merke radioaktiviteten.

Mangler dekning for naturkatastrofer

Ifølge den sveitsiske forsikringsgiganten Swiss Re er ikke Tokyo Electric Power Company (TEPCO), som eier Fukushima-kraftverket, forsikret mot jordskjelv og tsunami.

De skriver på sine nettsider at en regjeringsstyrt ordning dekker skader fra jordskjelv og tsunami for vanlige privatboliger, mens det for næringslivet og industrien er vanlig og nødvendig at den enkelte bedrift kjøper seg sine egne forsikringer.

Mange selskaper kjøper da, ifølge den sveitsiske forsikringsgiganten, dekning for både jordskjelv, tsunamier og brann etter jordskjelv.

Kraftselskapene som driver atomkraftverkene i Japan skal derimot ikke ha forsikringer som dekker jordskjelv eller tsunamier, ifølge Swiss Re.

Fukushima atomkraftverk

Slik så Fukushima atomkraftverk ut før bølgen traff anlegget i forrige uke.

Foto: Masamine Kawaguchi / Ap

Så sent som i januar forsikret TEPCO og atomindustriens bransjeorganisasjon verden om at de japanske atomkraftverkene vil tåle både et jordskjelv og en tsunami. Det ble riktignok ikke spesifisert hvor stor tsunami-bølge de forskjellige atomkraftverkene kunne tåle, men likefullt understreket de at et utslipp av radioaktiv stråling ville være lite sannsynlig.

«Selv kjernefysiske anlegg som ligger svært nær havet vil unngå eventuelle skader på den kjernefysiske delen fra en tsunami (...). Ingen radiologisk risiko vil være sannsynlig», heter det på World Nuclear Associations nettsider.

Ifølge en det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) varslet de om manglende sikkerhet ved de japanske atomkraftverkene i desember 2008, viser dokumenter Wikileaks har fått tilgang til, ifølge den engelske avisen The Telegraph.

– Gir billigere strøm

ProfessorJohannes Brinkmann.

Brinkmann mener japanerne nå kan sitte igjen med trippel svarteper.

Foto: BI

Lederen for BIs senter for risiko- og forsikringsforskning (ROFF), Johannes Brinkmann, tror den manglende forsikringsdekningen betyr at forsikringsselskapene ikke ønsker å ta ansvar for denne risikoen.

Brinkmann forsker på tema som risiko i sin jobb som leder av forskningssenteret, og som professor i næringslivsetikk.

– Noen farer blir så store og komplekse at man ikke kan forsikre seg mot dem på vanlig måte, sier Brinkmann, som tror at en slik katastrofe-forsikring likevel kan beregnes anslagsvis og etterpåklokt, når man etter hvert får en viss oversikt over skadene i Japan.

– Man får da i hvert fall noen holdepunkter for hvor mye en slik risiko egentlig «koster» og velge om man kan og vil ta ansvar for den. Det finnes faktisk allerede bond-baserte katastrofe-forsikringsopplegg, der investorer gambler på at slike ulykker ikke skjer, sier BI-forskeren.

At selskapene som driver med strømproduksjon med atomkraftverk ikke forsikrer seg tror han kan ha sammenheng med at de velger å ta risikoen på egen kappe, men uten å regne den inn i strømprisen.

– Jeg har mistanke om at kjernekraftselskaper priser atomstrøm uten risikopåslag, og at slik strøm dermed blir billigere enn mindre risikabel strømproduksjon, sier Brinkmann.

Måler radioaktiv stråling på evakuerte

Befolkningen i området blir nå målt for radioaktiv strålig før de evakueres.

Foto: Wally Santana / Ap

Resultatet av at kraftselskapene ikke har tegnet forsikring som dekker jordskjelv og tsumani mener forskeren er at samfunnet må ta regninga.

– Ofrene sitter igjen med svarteper

Slik næringslivsforskeren ser det, ligger det i valget med å ikke tegne forsikring en vurdering av at hvis det verste skulle skje, kan det ende med slutten for selskapet.

– Hvis private aksjeselskaper går konkurs, så sitter ofrene og deres regjeringer med svarteper, sier Brinkmann, som understreker at hvis aksjeselskaper har et erstatningsansvar som ikke dekkes av ansvarsforsikring, må mange få tilkjent et erstattningsbeløp før selskapet går konkurs.

Hva skjer når de ikke er forsikret da?

– Da sitter privatpersonene igjen med regningen – muligens i tillegg til større lidelser – sammen med sine regjerninger og deres skattebetalere, samt ev. utenlandske givere ved innsamlingsaksjoner.

Dermed kan det japanske folket sitte igjen med en trippel-svarteper etter at kjempebølgen førte til at tre av i alt seks reaktorer ved kjernekraftverket Fukushima Daiichi har fått alvorlige problemer.

Tsunamien førte til at reaktorene mistet kjølevannet som ikke lenger kunne pumpes inn for å kjøle ned brenselstavene innerst i reaktorene.

Myndighetene har evakuert folk som oppholder seg nærmere enn 30 kilometer fra anlegget.