3 av 4 trygdesvindlere blir tiltalt

Oppklaringsprosenten i disse svindelsakene er meget høy, sier førstestatsadvokat Harald Strand.

Svindel NAV
Foto: Fotografikk:Kari Løberg Skår / NRK

I dag offentliggjorde Nav tallene som viste at 946 personer er anmeldt for trygdesvindel av i alt 107 millioner kroner.

9 av 10 oppklart

I følge statistikken blir 87 prosent av disse sakene oppklart.

- I fjor ble 1056 av de 1355 politianmeldelsene som omfattet trygde- og sosialytelser oppklart, og det er et meget høyt tall, sier førstetatsadvokat Harald Strand ved Riksadvokaten til nrk.no

Med oppklaring mener politiet saker som fører til en straffereaksjon, og det betyr også at de sakene som er sendt til domstolene med en tiltale, defineres som oppklarte.

Halvparten tilstår

Av de 1335 personene som ble politianmeldt for bedrageri av sosial- og trygdeytelser i fjor, ble 997 sendt til domstolene med rundt halvparten som rene tilståelsesdommer.

Grunnen til den høye oppklaringsprosenten er, ifølge Strand, at dette som regel er enkle og godt dokumenterte saker fra anmelder sin side. I de fleste tilfeller Nav.

Ifølge arbeids- og velferdsetaten er 95 personer hitill i år dømt til ubetinget fengselsstraff og 78 personer er dømt til betinget fengselsstraff for trygdemisbruk.

Jan-Erik Støstad

Statssekretær Jan-Erik Støstad mener trygdesvindel undergraver den norske velferdsstaten.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

– De som svindler Nav, har dermed en stor risiko for å bli tatt, sier direktør for kontroll og innkrevning i Nav, Magne Fladby til nrk.no.

Men han frykter likevel at bare toppen av isfjellet er avdekket.

– Vi har ikke kartlag mørketall, men på bakgrunn av tall fra Sverige har vi grunnlag til å tro at det kan være snakk om flere milliarder kroner, sier Fladby.

– Undergraver velferdsstaten

Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener trygdesvindel er en type kriminalitet som undergraver velferdssystemet.

– Misbruk av folketrygdens stønadsordninger er veldig alvorlig, og det bidrar til å undergrave velferdsstaten, sier statssekretær Jan-Erik Støstad.

– Det har alltid vært og vil alltid være slik at det er noen det ikke kan stoles på. Vi ser at en del oppgir feil opplysninger og får utbetalt stønader på bakgrunn av det. Derfor er det viktig at Nav har et kontrollapparat, og vi mener det blir stadig mer effektivt.