Nav svindlet for over 100 millioner

Hittil i år har Nav anmeldt nesten 1000 trygdesvindlere.

Svindel NAV
Foto: Fotografikk:Kari Løberg Skår / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Dette er en økning på 17,5 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Totalt er Nav hittil i år svindlet for 107 millioner kroner.

Sammenligner vi med samme periode i fjor, er Nav svindlet for nær 19 millioner kroner mer i år.

Går vi to år tilbake i tid, har det vært en nedgang i både antall anmeldelser og i det totale svindelbeløpet. På denne tiden i 2007 var det nemlig hele 1126 personer som var anmeldt for trygdesvindel av totalt over 132 millioner kroner.

– Dette er et stort beløp som kunne vært brukt på en annen måte, det er derfor veldig alvorlig at noen bryter det tillitsbaserte forholdet vi har med brukerne våre, sier direktør for kontroll og innkrevning i Nav, Magne Fladby til nrk.no.

Mest svindel med dagpenger og attføring

Flest anmeldelser i år knytter seg til svindel i forbindelse med dagpenger og attføringsytelser.

412 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg 33 millioner kroner i dagpenger, mens 312 personer er anmeldt for å ha svindlet for 26 millioner kroner i attføringsytelser.

– Det overrasker meg at det er på dagpengeområdet at det avdekkes så mye svindel for der har vi effektive kontroller, noe vi også har sagt i media tidligere. Så her må alle regne med å bli kontrollert. Risikoen for å bli tatt på disse områdene er ganske stor, sier Fladby.

Ville lure til seg 1,6 millioner kroner

Gjennomsnittsbeløpene i anmeldelsene på disse sakene er rundt 80 000 kroner. Høyeste beløp i disse sakene er 720 000 i en attføringssak, og 443 000 i en dagpengesak.

Høyeste beløp blant alle sakene er knyttet til en uføresak på nærmere 1,6 millioner kroner.

Det finnes store mørketall her, og tall fra Sverige viser at det kan være snakk om betydelig større beløp.

– Vi har ikke kartlag mørketall, men på bakgrunn av tall fra Sverige har vi grunnlag til å tro at det kan være snakk om flere milliarder kroner, sier Fladby som har stor tro på at Nav får tilbake pengene som de er svindlet for.

– Vi har tall som viser at etter fire år så får vi tilbake 75 prosent av pengene, så de som svindler Nav har en stor risiko for å bli tatt, mener Fladby.

Oslo på svindeltoppen

Det er flest Oslo-borgere som er tiltalt for trygdesvindel, etterfulgt av Akershus og Hordaland:

 1. Oslo, 117 personer
 2. Akershus, 81 personer
 3. Hordaland, 80 personer
 4. Rogaland, 72 personer
 5. Sør-Trøndelag, 68 personer
 6. Nordland, 64 personer
 7. Østfold, 62 personer
 8. Vest-Agder, 56 personer
 9. Troms, 46 personer
 10. Buskerud, 45 personer
 11. Hedmark, 43 personer
 12. Telemark, 41 personer
 13. Møre og Romsdal, 38 personer
 14. Vestfold, 38 personer
 15. Oppland, 28 personer
 16. Nord-Trøndelag, 22 personer
 17. Sogn og Fjordane, 21 personer
 18. Finnmark, 14 personer
 19. Aust-Agder, 9 personer
 20. Bosatt i utlandet, 1 person