– Utrolig at det går an

Nav baserer seg på tillit, men datasystemet deres kan gi folk mulighet til å svindle etaten.

Nav og penger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Nav offentliggjorde i dag tall som viser at nesten 1000 personer er anmeldt for trygdesvindel hittil i år. De har urettmessig lurt til seg 107 millioner kroner.

– Navs system er basert på tillit

Direktør for kontroll og innkrevning i Nav, Magne Fladby, sier at Navs system er basert på tillit.

– Brukerne er selv ansvarlig for det som oppgis til Nav, er riktig, sier Fladby til nrk.no.

– For vårt system er basert på tillit. Når dette brytes, er det svært alvorlig.

– Oppga to ulike inntekter til Nav for maks uttelling

En som har fått oppleve dette systemets bakside, er alenemoren Mona, som av hensyn til barna ikke ønsker at hennes fulle navn skal offentliggjøres.

– Jeg har en eksmann som skal betale barnebidrag. Da oppgir han en minimal inntekt på 243.000 kroner. I samme periode søker han om sykepenger og oppgir da at han har en inntekt på 500.000 kroner. Resultatet blir at han får maks utbetalt sykepenger, og betaler minimalt i barnebidrag, forteller hun til nrk.no.

– Da jeg gjorde Nav oppmerksomme på dette, sa de at det kunne de vanskelig samkjøre på grunn av datasystemene som ikke kjører sammen. Dermed er det fullt mulig å kunne gjennomføre dette.

– Provoserende

Mona

Mona har mistet tiltroen til Navs tillitbaserte system.

Foto: Privat

Mona jobber til daglig som sykepleier og opplever situasjonen som svært urettferdig og provoserende, og hverdagen som slitsom.

– Jeg synes det er forferdelig. Jeg blir provosert over at Nav som én etat ikke greier å fange opp disse opplysningene via sitt datasystem. Vi som brukere av Nav, tenker at det er én enhet, men datasystemet gir en mulighet til at folk kan gi uriktige opplysninger.

Et datasystem som ikke fanger opp misbruk av dette systemets tillit, gjør at Mona føler seg lurt og sitter igjen med svarteper.

– Jeg har jo tiltro til at det offentlige skal greie å ta dem som prøver å lure systemet, for det er jo vi skattebetalerne som til syvende og sist betaler regningen. Det er nesten utrolig at det går an i den dataalderen vi lever i, sier hun.

Fladby ønsker ikke å kommentere Mona sin sak, men ønsker å presisere at inntektsgrunnlaget beregnes forskjellig ut i fra de ulike stønadsområdene. Noe som gjør at saksbehandlerne selv må vurdere den informasjonen som blir forelagt dem i hvert enkelt tilfelle.

– Vi kan alltid bli bedre, og vi er klar over problemet med at folk oppgir feil informasjon, sier Fladby.

Mørketall i milliarklassen

Han er ikke i tvil om at det finnes store mørketall på svindlere, men understreker at det gjennomføres kontroller.

– Vi har ikke kartlagt mørketall, men på bakgrunn av tall fra Sverige har vi grunnlag for å tro at det kan være snakk om flere milliarder kroner. Kontrollrutinene er forskjellige fra område til område, og det vil jeg ikke gå nærmere inn på, sier Fladby.