- Har seg selv å takke

Staten har ventet for lenge med å ta et oppgjør med de gullkantede pensjonene i det offentlige, mener trygdeforsker.

1. mai-toget, Oslo

Pensjonskrav i årets 1. mai-tog i Oslo

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Derfor har staten bare seg selv å takke når forhandlingene låste seg fast og nå går en hel uke på overtid, mener trygdeforsker Axel West Pedersen hos NOVA.

Offentlig ansatte er sikret en samlet pensjonsutbetaling tilsvarende to tredels sluttlønn etter 30 år i yrkeslivet. Staten garanterer for disse pensjonsutbetalingene.

En slik garanti har ingen andre. Og det er denne garantien som har skapt hodebry for statsråd Dag Terje Andersen. Det har lenge vært klart at folketrygd-reformen måtte føre til endringer også her.

- Forgjengerne hans burde ha ordnet opp tidligere, mener West Pedersen.

Dårlig tid

Når har statsråden dårlig tid.

Dag Terje Andersen trådte inn da meklingen startet etter en pause i går formiddag. Nå skal han sitte i utvalget som skal forsøke å få til et kompromiss i pensjonsspørsmålet.

Men alle er ikke like glad for regjeringens seine inntreden i det offentlige lønnsoppgjøret.

- Regjeringen viser liten respekt for meklingsfristen, sier tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, John G. Torsvik.

Han mener at en meklingsfrist må respekteres.

- Både de som er tatt ut til en eventuell streik, og publikum, har krav på å få vite hvorvidt det blir en streik eller ikke når fristen går ut, sier han.

Uvanlig utsettelse

Meklingsmann Nils Daleide tror ikke en mekling noen gang tidligere har blitt utsatt på denne måten.

- Men så vidt jeg kjenner til, har det heller aldri vært et spørsmål av så omfattende og komplisert karakter med så langsiktig vinkling som pensjonsspørsmålet er.

Fafo-leder Jon Hippe er ikke overrasket over at regjeringen blander seg inn i meklingen.

- Under AFP-forhandlingene i fjor var regjeringen og myndighetene også tett på. Det er ikke så uvanlig når det ikke er snakk om lønn, men om viktige prinsipper. Da blir det sånn, uansett hvilken regjering vi har, sier Jon Hippe.

LO, UNIO, YS og Akademikerne forhandler om tjenestepensjon for stats- og kommuneansatte. Da meklingsfristen gikk ut, ble den forlenget en hel uke.

Meklingsarbeidet vil fortsette gjennom pinsehelgen. Den nye fristen er satt til midnatt onsdag.