- Folk blir evige gjeldsslaver

Godt over 2000 nordmenn ventes å gå personlig konkurs neste år. - Elendig gjeldslov gjør dem til evige gjeldsslaver, mener advokat Marius M. Gisvold.

Gjeld

Mange får trøbbel med betalingsevnen framover.

Foto: Colourbox

DnBNOR venter en tredobling i antall personlige konkurser framover.

I 2003 gikk i overkant av 2000 nordmenn konkurs.

- I og med at vi tror ledigheten skal høyere opp nå enn den kom da, så vil vi også sannsynligvis se flere personlige konkurser denne gangen, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR.

Ønsker fem magre år

Marius Gisvold

Marius M. Gisvold er bekymret.

Foto: wr.no

Gjelden fra en personlig konkurs kan forfølge folk hele livet. Hver krone man tjener går rett til kreditorene.

Redningen er å få inngå gjeldsordning. Det innebærer fem år hvor man bare beholder et minimumsbeløp til livsopphold før man får starte på nytt.

Og nå ser det ut til at mange kan komme til å ønske seg fem magre år fremfor evig flukt fra kreditorene.

Men ifølge jurist og partner i advokatfirmaet Wikborg Rein, Marius M. Gisvold, blir de aller fleste avvist.

Skattegjeld = støtende

I Gjeldsordningsloven heter det at åpning av gjeldsordning skal nektes dersom det åpenbart vil virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet forøvrig.

- Og da sier de at det er støtende at du ikke betaler skatten din, for den går til fellesskapet. Hvis du har for mye skattegjeld, får du ikke hjelp, sier Gisvold.

Han er spesielt bekymret for smågründere med rot i regnskapene, som har blitt skjønnslignet etter å ha kommet på etterskudd med selvangivelsen.

- Går under jorden

- Dette er folk som vi vil oppleve som alminnelige mennesker. Folk som har vært litt uheldige, og som kanskje har vært litt svake i sinnet et øyeblikk, sier juristen.

Han mener loven gjør at gjeldsslavene går under jorden, og aldri kommer tilbake og bidrar til fellesskapet.

- Samfunnet kan aldri tjene på at noen blir nektet en gjeldordning. En gjeldordning fører til at folk kommer tilbake på bena og blir nyttige samfunnsborgere. Det er en gevinst for samfunnet, sier Gisvold.