Hopp til innhold

Vil utrede viktige skatteregler

SV og regjeringen er enige om å utrede skjermingsfradraget i aksjonærmodellen. Den sier noe om skattenivået når aksjeeierne skal ta ut utbytte. Regjeringen viser til Skatteutvalgets forslag, som handlet om å øke fradraget for å gjøre det mindre lønnsomhet å holde tilbake overskudd i selskap. Forslaget innebærer i praksis at aksjeeiere betaler mindre i skatt ved utbytte.

I tillegg skal også nivået på en annen viktig skatteregel utredes, den såkalte treprosentregelen i fritaksmetoden. Den sier noe om hvor mye selskaper kan få igjen på skatten for utgifter som er knyttet til å flytte inntekter rundt i et konsern. De fleste land har en slik regel, og en del land har en femprosentregel. Skatteutvalget tok til orde for å øke nivået.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no