Hopp til innhold

Skepsis innad i Bane Nor til Follobanen-løsning

Det var skepsis innad i Bane Nor til løsninga som ble valgt på Follobanen. Det mener gruppa som har gjort en intern analyse etter trøbbelet med Follobanen kort tid etter åpning i fjor.

– Undersøkelsesgruppen erfarer en skepsis i Bane Nor til løsningen som ble valgt på Follobanen, med jording av kabelskjerm i begge ender. Dette er en løsning som ikke er vanlig på jernbanen i Norge, heter det i rapporten.

Analysen har også funnet flere forbedringspunkter.

– Særlig gjelder dette internt samarbeid og kvalitetssikring av våre prosjekter. Rapporten peker på både direkte tekniske feil og organisatoriske forhold. Nå er vi i gang med å få på plass tiltak som skal svare på anbefalingene. Noen har vi satt i gang og andre er i planleggingsfasen, sier Henning Bråtebæk, konstituert konsernsjef i Bane Nor, til NTB.

Den direkte årsaken til at Follobanen ble stengt, var at skjøter og endeavslutninger ikke var utført godt nok. Det dryppet alkalisk vann ned på en isolator, noe som endte med å skape varmegang i kabelskjøter.

Granskingen finner også andre funn som ikke knyttes direkte til stengningen av banen.

* Tidspress.

* Mangel på ansvarsfordeling.

* Mangel på opplæring.

* Uenighet, manglende forståelse og samspill internt mellom de som var ansvarlige for prosjektet og de som skulle drifte banen.

Blixtunellen vises fram for pressen

Follobanen-rapport avdekker tidspress og svikt i den organisatoriske ledelsen i Bane Nor

Det ble opplevd som udiskutabelt at Follobanen måtte åpne som planlagt 11. desember i fjor, viser en intern gransking. Bane Nor fryktet enda en utsettelse.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no