Hopp til innhold

Rapport: UD bør ivareta egne ansatte bedre ved kriser

En internevaluering av utenrikstjenestens evakuering fra Afghanistan i 2021 peker på flere lærings- og forbedringspunkter, selv om operasjonen var vellykket.

Den 13. august 2021 ble det besluttet å midlertidig stenge Norges ambassade i Kabul og evakuere egne ansatte, lokalt ansatte og familiene deres. Bakgrunnen for operasjonen var at den politiske situasjonen i Afghanistan i august 2021 utviklet seg raskt.

Evalueringen av operasjonen er publisert av Utenriksdepartementet (UD) som ledet evakueringen og ble gjennomført med eksterne ressurser.

Til sammen 1120 personer ble evakuert og/eller fikk bistand til utreise i operasjonen. Rapporten fremhever at godt forberedelsesarbeid i UD og på ambassaden våren 2021, i tillegg til støtte fra Forsvaret, var sentralt for lykkes med evakueringen.

Rapporten peker samtidig på at man ikke hadde et skarpt nok verstefallsscenario for hvordan krisen kunne ramme egne ansatte. Den trekker fram at Utenriksdepartementet bør ha en mer systematisk og helhetlig ivaretakelse av ansatte som har vært utsatt for krevende hendelser. Departementet har satt i gang en prosess for å bedre ivareta ansatte i kriser.

Rapporten trekker også fram at det bør gjennomgås hvordan kriser defineres og om krisestab kan settes inn i andre tilfeller enn ved konsulære saker. I tillegg er det et behov for å etablere rutiner for hvilke systemer for informasjonsdeling og kommunikasjon som skal brukes av hvem og når.

(NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no