Hopp til innhold

Ingvild Kjerkol vil redusere barn og unges selvrapporterte helseplager med 25 prosent

Over tid har det vært en sterk økning blant barn og unge som sier de har psykiske helseplager. I dag legger helse - og omsorgsminister Ingvild Kjerkol frem en lenge etterlengtet opptrappingsplan for å forebygge psykiske lidelser blant de unge. Et av hovedmålene er at barn og unges selvrapporterte helseplager skal reduseres med 25 prosent.

Blant de konkrete tiltakene som ramses opp i planen som først legges frem i sin helhet klokken 12 fredag, står det at Ungdomsgarantien som trer i kraft 1. juli skal sikre unge under 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid/studier får en fast kontaktperson og tett individuelt tilpasset oppfølging fra NAV så lenge de trenger det.

Videre skal det skaffes mer kunnskap om årsaken til økningen i selvrapporterte psykiske helseplager, for å sette inn målrettede og effektive tiltak.

Et overordnet mål i planen er at alle innbyggere i alle kommuner skal ha tilgang til kunnskapsbaserte lavterskeltilbud innen psykisk helse og rus. Det skal derfor utredes hvordan det kan sikres likeverdig tiltak til lavterskeltilbud i kommunene, inkludert lovfesting. Det skal i tillegg utvikles digitale verktøy, som for eksempel selvhjelpsverktøy eller veiledet internettbehandling.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no