EMA: Blodpropp hjå 1 av 100.000

Legemiddelbyrået til EU, EMA, trur at 1 av 100.000 som får AstraZeneca-vaksinen får dei alvorlege biverknadane med blodpropp og lågt tal på blodplater.

EMA har gjennomført ei samanlikning av kor mange sjukehusinnleggingar og dødsfall vaksinen kan avverje, sett opp mot kor mange som får biverknadane.

Når det gjeld innlagde på sjukehus og talet på intensivpasientar, avverjar vaksinen ifylgje EMA fleire tilfelle enn biverknadane skapar for alle aldersgrupper i land med høgt smittetrykk.

Berre for dei yngste i land med lågt smittetrykk vert det fleire alvorlege tilfelle av biverknadar enn innleggingar på intensivavdelingar som vaksinen avverjar.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no