SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Førde:

Handel og hotell på Skorpa

Skorpa er det området av Førde sentrum som ligg der Sogn og Fjordane Sparebank og Sunnfjord Hotell ligg i dag. Det var dette området som først tok opp tevlinga med Sjøahola om handelen i Førde, og her kom også det første store hotellet.

Publisert 15.05.2007 11:16.
På 1830-talet kom københavnaren Hans Chr. Fredrik Lange(1811-1887) frå Salbu i Hyllestad til Førde og starta landhandel på Skorpa.
Lange dreiv også overnatting. Saman med lensmann Falch fekk han bygd Langebrua i 1836, og det er etter kjøpmann Lange av brua har fått namnet sitt. Langebrua avløyste
ei enkel ferjeordning for dei som skulle over elva, og gjorde det samstundes mykje lettare å kome seg til kjøpmannen for alle dei som budde på sørsida av Jølstra – heilt oppover til Sunde og Masdalen.
Då Lange flytta tilbake til Salbu i 1854, overtok Georg Schultz (1808-1865) forretninga i Førde. Schultz dreiv også ei tid landhandel i ei sjøbu som han bygde ved Jølstra, like vest for Hafstad Hotell. Schultz gjekk konkurs i 1865. Schultzbua på Hafstad vart seinare betre kjent som ”Flatenbua” fordi Anders Flaten (sjå denne under Kjende personar i Jølster fødde år 1850-1900) frå Jølster dreiv handel i denne bua i mange år.

Sivertsens Hotell

Då Georg Schultz døydde i 1865 vart eigedomane hans på Skorpa selde på auksjon til Reinhart (Reinert) Steen Sivertsen (1833-1893), medan Gunnar H. Hafstad, som seinare bygde Hafstad Hotell, kjøpte Schultzbua på sørsida av elva. Før Reinhart Sivertsen kom til Førde, hadde han drive handel og gjestgiveri i Utvik frå 1856 til 1858, og frå 1858 til 1866 med handel i Osen i Bygstad. Reinhart Sivertsen bygde eigedomen på Skorpa vidare ut med både landhandel, bakeri og hotell. Sivertsen dreiv også filial ved dampskipskaia på Steinen og hadde sildesalteri i Kinn.
På 1890-talet var Sivertsens Hotell bygd mykje ut, og husa m.a. telegrafstasjonen i Førde.
Sonen til Reinhart Steen Sivertsen, Berent Sivertsen (1865-1935), dreiv både hotell og dei andre verksemdene vidare, medan sonen hans - Reinhart Sivertsen jr. ( 1896-1982) la ned landhandelen og reindyrka hotelldrifta.

Hotellet vart husmorskule

Tyskarane okkuperte Sivertsens Hotell under krigen, og hotellet vart etter krigen leigd ut som husmorskule fram til skulen flytta inn i nybygg på Prestebøen i 1957. Familien Roksvåg leigde Sivertsens Hotell og dreiv det som kafé og pensjonat fram til 1975, då Førde Samyrkelag reiv bygningen for å byggje varehuset Domus. Domus opna i 1978, og nybygget sperra den gamle Kyrkjevegen frå Langebrua til kyrkja.

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no