SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Vågsøy:

Losane på Silda og Kråkenes

Stadhavet og havet kring Vågsøy er eitt av dei mest verharde havstykka langs Norskekysten, med mange livsfårlege båar og fall. Då var lokalkjende losar gode å ty til.

Publisert 01.09.2006 10:47.

I noverande Vågsøy kommune var det losstasjonar i Kråkenes og på Silda. Nord for Sildagapet, ytst på Stadhalvøya, var det losstasjonar i Ervik og i Honningsvåg. Fleire av desse losane kring Stadhavet var i sving heilt til kring 1900.
Fram til 1870 var området kring Stad eige losoldermanndistrikts. Den lokale leiaren for losvesenet, losoldermannen, var busett på Vågsberget.

Navigerte etter lyden på fallgarden

Før 1870 fanst det ikkje eitt einaste fyr korkje i skipsleia og for fiskefelta mellom Kinn ved Florø og Runde på Sunnmørskysten. Når losane kring skulle navigere i mørke, måtte dei difor lye til lyden i falla for å finne fram. Kvart fall hadde nemleg sin eigen tone eller lyd. Då la dei røynde losane øyra til skipsdekket for å høyre etter lyden på dei ulike falla, og såleis rekne ut kor langt unna fallgarden skipet sigla. Loshamna i Kråkeneset var i tillegg svært dårleg, og det var ofte med livet til låns at los og mannskap kom seg ut med losbåten.

Fire timar over fjellet

I gamle dagar kunne losane vere heimanfrå i vekesvis når dei fekk oppdrag på ei skute. Så var det å ta seg heim att som best dei kunne; som tilfeldig skyss på jekter og seglskip, eller seinare med rutebåt. I tillegg til båtferda, måtte losane på Kråkenes også ta seg fram over det verharde Kråkenesfjellet før dei var heime, vinter som sommar. Turen over fjellet tok fire timar.

Losyrket var livsfårleg

Dei lokale losane brukte vanlege robåtar når dei tok seg ut til seglskipa som bad om assistanse. Det seier seg sjølv at losyrket på Stadhavet var eit livsfårleg yrke som kravde mange liv. I 1862 omkom den vidgjetne losen Velum i Sildene – Villum Jonson Silda f. 1829 – og fem rorsdrengar då dei skulle berge den stormslitne skonnerten ”Marie” ved Silda. Ei like stor ulukke hende i ein septemberstorm i 1849 då fire rorskarar til losen i Honningsvåg drukna ved flua Stålet på Stad.
- Les elles om store skipskatastrofar på Stadhavet under Ulukker i Selje.

MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no