SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Lag og organisasjonar i Førde:

Førde Idrettslag

vart skipa som Førde Sports og Idretsforening i 1920 etter opptak av seinare fylkesmann Nikolai Schei, som også vart første formann.

Publisert 27.02.2006 12:06. Oppdatert 28.02.2006 11:53.

Nikolai Schei. Foto: NTB/Scanpix
Han leia óg den første turngruppa som hadde framsyning alt i 1921. I 1927 hadde laget turngrupper for både kvinner og menn med til saman 40 medlemmer som heldt øvingane i den gamle barneskulen.

Skiidrett først

Det første idrettsanlegget som laget bygde, var hoppbakke med skihytte i Kalsetdalen i 1924. Bydalsbakken i Halbrendslia – bygd av distriktslege Bydal - låg nærmare sentrum, og vart teken i bruk i 1940. I 1950 gav Bydal denne hoppbakken som gåve til idrettslaget.
Idrettslaget skipa eiga fotballgruppe tidleg på 1930-talet. Den store utstillingsplassen på Toene like ved kyrkja vart nytta som idrettsplass og fotballbane.
I 1932 starta arbeidet med opparbeiding av idrettsplass på Kronborg, men usemje med grunneigaren om eigedomsgrensene gjorde at idrettsplassen ikkje vart teken i bruk før i 1945.
Laget starta handballag for kvinner i 1946.

Lokale grupper i bygdene

I 1955 fekk Angedalen eiga gruppe innan idrettslaget. Angedals-gruppa har særleg satsa på skiidrett med eiga lysløype.
Haukedalen Idrettslag som var skipa i 1938, vart slege saman med Førde Idrettslag i 1968. Bygda har både hoppbakke og lysløype.
Holsen skipa eiga idrettsgruppe under Førde Idrettslag i 1980. Gruppa har m.a. bygd lysløype i bygda.

Stor hoppbakke i Angedalen

I Angedalen vart det bygd hoppbakke i 1962. Denne vart på 1980-talet utvida til K 79 meter og fekk status som fylkesanlegg for hopp. Bakkerekorden var på 84,5 meter. Men Botnabakken fekk kort levetid: Då skikrinsen vedtok å byggje ut Bjørkelibakken på Vangen Skisenter i Stryn til storbakke og fylkesanlegg, var det kroken på døra for hoppbakken inst i Angedalen. Siste hopprennet der vart avvikla i 1994. Botnabakken vart lagd ned, og hopparane i Sunnfjord måtte ta til takke med Kleivebakken ved Bringeland som har eit kritisk punkt på 52 meter.

Orienteringsgruppa

i Førde Idrettslag vart skipa i 1961 etter opptak frå Helge Bydal, tre år før Sogn og Fjordane orienteringskrins vart skipa. Orienteringsgruppa stod for det årlege Sunnfjordløpet/Sunnfjordorienteringa i mange år frå det starta i 1963.
Orienteringsgruppa i Førde Idrettslag har fleire gonger vore tilskipar av Nordvest-galoppen som har vore det store arrangementet for orienteringsløparar på Nord-Vestlandet sidan tevlinga vart innført i 1976.

Idrettsanlegg og campingplass i sentrum

I 1963 tok idrettslaget i bruk ny idrettplass på Prestebøen, det som seinare vart kalla Utstillingsplassen. På Prestebøen langs Jølstra dreiv idrettslaget campingplass med 10 utleigehytter og plass til 100 telt frå midten av 1960-talet og til 1985.

Førdehus og idrettshall

Då Førdehuset opna i 1976, romma huset det største innandørs idrettsanlegget i fylket til då. Her var det idrettshall med plass til fullskala handballbane på 23 x 50 meter og tribune, symjehall med stupeanlegg, vektløftarrom og innandørs skytebane.
Som ein del av Førdehus-prosjektet vart det bygd to idrettsbaner like ved – den eine med tribuner og løpebaner med internasjonale mål. Løpebana fekk kunststoffdekke på 1980-talet. Den andre bana fekk kunstgrasdekke i 2002.
I 1996 vart Førdehuset utvida med 5000 kvm. - m.a. med ein storhall på 50 x 75 meter, og symjehallen fekk vass-sklie.

Stian Grimseth Cup

Vektløpargruppa, som vart skipa i 1973, fekk gode treningsvilkår i Førdehuset og hadde fleire medlemmer i landstoppen på 1980-talet. Då Tambarskjelvar Vektløpargruppe i nabokommunen Naustdal vart skipa i 1993, melde dei fleste vektløftarane i Førde seg inn der. I fleire år mellom 1999 og 2005 vart ”Stian Grimseth Cup” skipa til i Førdehuset. Frontfiguren for stemnet, Stian Grimseth, samla då nokre av dei beste vekstløftarane i verda til stemnet i Førde.

Sunnfjord Skisenter i Blomlia. Foto NRK.

Sunnfjord Skisenter, Blomlia

Alpingruppa i Førde Idrettslag vart skipa på 1970-talet, og heldt dei første åra til i ein 300 meter lang bakke på Ramstad i Angedalen. I 1977 vart det enkle tautrekket flytta til Vasslia vest for Førde, der det vart montert to trekk i den 600 meter lange bakken. I 1984 vart Sunnfjord Skisenter i Blomlia opna. Det meste av anlegget var bygd på dugnad av alpingruppa, og privatpersonar og næringsliv skaut inn over 600.000 kroner i aksjekapital. Heile bakken og ei turløype like ved har lysanlegg. I 1999 fekk Blomlia snøproduksjonsanlegg. Sunnfjord Skisenter AS er eigd av Førde Idrettslag.

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no