SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Ordførarar i Flora

Listene over ordførarar i Kinn kommune fram til 2. verdskrig vantar førebels. Det same gjer ordførarlistene for Bru og Eikefjord kommunar i den tida dei var eigne kommunar 1923-1964.

Publisert 25.03.2004 13:22. Oppdatert 16.04.2007 14:56.

Ordførarar i Florø bykommune 1860-1963

Florø vart fram til 1864 styrd av Kinn kommune, som byen vart skilt ut frå i 1860.

Distriktslege Ude J. Høst 1865-1873
Sakførar Livius Smitt 1873-1881
Sokneprest Gunnar Olsen 1882-1885 og 1891-1897
Sakførar Oskar von Koss 1886
Kjøpmann Fredrik Faye 1887
Distriktslege Fredrik T. Lorentzen 1888-1890
Lærar, redaktør og banksjef E. M. Hole 1897-1901 og 1911-1922
Skipsreiar Elias Olsen 1901-1904 og 1909-1910
Kjøpmann Abraham Haave 1905-1907 og 1923-1927
Sakførar og redaktør Ole Joh. Vasbotten 1908
Lærar og klokkar Alfred V. Lauvsnes 1928-1933 og 1935-1939
Sakførar Andreas Hodnefjeld 1934
Sorenskrivar Einar Stavang 1940 og 1945-1946
Handelsmann S.I. Solheim 1945
Lærar Tor Meland 1947-1948
Rektor Olav Kolle 1949-1955
Redaktør Ludvig Botnen 1955-1957 og 1960-1961
Fabrikkeigar Kjeld Haus 1958-1959 og 1962-1964

Ordførarar i Eikefjord kommune 1923-1964

Henrik Svarthumle 1923-1925
Kristoffer Langedal 1926-1928
Abraham Storøy 1929-1934
Ludvig Langedal 1935-1940 og 1945
Leiv Vasset 1941-1945
Alf Svarthumle 1946-1959 og 1962-1963
Erik Dreyer Hovland 1960-1961

Ordførarar i Kinn kommune 1838-1964

Bonde Elias Skorpeide 1838–1839
Bonde L. Tyvold 1840–1841
Sokneprest H. H. Irgens 1842-1845 og 1854.
Proprietær Christopher Svanøe 1846–1847, 1849–1850, 1852–1853, 1868–1869
Bonde Salmon Grouf (Grov) 1848 fung.)
Handelsmann H.M. Dahl 1851 (fung), 1864-1865
Lensmann H. Lexau 1855
Bonde S.H. Hovden 1856–1857 (fung.)
Bonde Hans Svanøe 1857
Sokneprest Hans J. Blom 1858-1859, 1861–1862
Cand.jur. A. Tyvald 1860, 1863 (fung.)
Lærar Ludvig Nøstdahl 1866–1867, 1870–1873, 1874-1875 (fung.), 1876–1901
Bonde A. Hødal 1902–1907
Bonde T. Osen 1908–1911
Sersjant A. Svarthumle 1912-1913 (fung.), 1914–1918
Bonde M. N. Seim 1919, 1932-1934
Bonde Bjarne Svanøe 1920–1922
Politimeister Ivar Lind 1923-1926 og 1928
Sersjant A. Hammerseth 1927
Fylkesskogmeister K. Nybø 1929–1931
Bonde Alf Melvær 1935–1937
Lærar M. Eide 1938–1939
Bonde Anders Tansøy 1940–1941 og 1945
Dampskipseksp. Karl Sunde 1942
Bonde A. Hovland 1943–1944
Bonde Einar Seim 1946-1947
Bonde Odd Færøyvik, Venstre 1948-1960
Lærar Olav Færøyvik, Arbeidarpartiet 1960–1964

Ordførarar i Bru kommune 1923-1964

Bonde Bjarne Svanøe var første ordførar i Bru kommune, men var mykje sjuk, slik at varaordføraren, bonde og postopnar Nikolai Haave, fungerte i lange perioodar som ordførar frå 1923 til 1926. Bjarne Svanøe døydde i 1925. Den øvrige ordførarlista for Bru:
Bonde Per Hjertenes 1926–1937 og 1946-1947
Bonde Per Straumsnes 1938–1940 og 1945
Småbrukar Tor Grønnevik 1948-1955
Bonde Anton Holm 1956–1964

Ordførarar i Flora kommune frå 1964:

Gardbrukar Odd Færøyvik, Venstre 1964-1971
Lensmann Mons Monsen, saml. -liste 1972-1975
Redaktør Ludvig Botnen, Venstre 1976-1979
Banksjef Dagfinn Hjertenes, Høgre 1980-1985 og 1988-1989
Overlege Odd Husebø, Høgre 1986-1987 og 1990-1991
Rektor Kolbjørn Dyrli, Arbeidarpartiet 1992-2003
Avdelingsleiar Bente Frøyen Steindal, Arb.p. 2003 -

MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no