SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Høyanger:

Idrett og lagsarbeid i Høyanger

Høgdehoppar Fritz Warendorph hadde ein karakteristisk stil, og var den store stjerna i Høyanger Idrettsforening dei første åra.
Høgdehoppar Fritz Warendorph hadde ein karakteristisk stil, og var den store stjerna i Høyanger Idrettsforening dei første åra.

Publisert 26.10.2001 10:13. Oppdatert 08.05.2007 09:45.

Høyanger ungdomslag og ungdomshuset Valhall

Høyanger Idrettsforening - HIF

Høyanger idrettshall og idrettsplassen Sletta. Foto: Ottar Starheim, NRK

Sportsklubben Falken


Nokre eldre lag og organisasjonar:

(Om politiske og faglege organisasjonar med underavdelingar - sjå Fagforeningar og Folkets Hus og Fagforeininga som sosial faktor).

Finnmarksmisjonen

i Høyanger skipa 1870.

Bjordal og Osland kvinneforening

skipa 1871.

Kyrkjebø Kvinneforening

skipa 1874.

Høyanger misjonskvinnelag

skipa 1878

Vadheim Skyttarlag og Ikjefjord Skyttarlag

skipa 1885. På 1890-talet vart det skipa skyttarlag i dei fleste grender i noverande Høyanger kommune.

Vadheim frilynde ungdomslag

skipa 1886.

Kyrkjebø Ungdomslag

vart skipa 1889. Laget fekk eige songkor i 1977.

Ortnevik fråhaldslag

skipa 1899.

Vadheim Musikklag

skipa 1910.

Losje "Industri"

skipa i Høyanger 1917.

Fagforeningens Musikklag

i Høyanger vart skipa i 1923.

Høyanger Dramatiske Forening

var ei forening som i mellomkrigstida sette opp og framførte skodespel i Folkets Hus.

Høyanger Skulemusikk

vart skipa i 1926. Dei første 30 åra fekk berre gutar vere med, men i 1956 vart dei første jentene tekne inn.

Høyanger Arbeidsløses forening

skipa 1936.

Fuglesetfjorden Bondekvinnelag

vart skipa i 1936. Laget har sidan bytt namn til Fuglesetfjorden Bygdekvinnelag.

Høyanger Røde Kors Hjelpekorps

vart skipa i 1941.

Vadheim Røde Kors Hjelpekorps

vart skipa i 1941.

Høyanger Pensjonistlag

vart skipa i 1946 etter opptak frå Edvard Navestad, og er det nest eldste pensjonistlaget i landet etter Tune pesjonistlag. I 1974 kjøpte laget eit hus i sentrum som vart innreidd til eldresenter og opna i 1975.

Kyrkjebø Idrettslag

vart skipa i 1980.

Fjordbrass Lavik

er eit musikkorps som vart skipa i Lavik i 1997.

Høyangerbadet

vart opna i august 2006 og inneheld innandørs og utandørs symjebasseng, vass-sklier m.m. Anlegget kosta 74 millionar kroner.
Høyangerbadet vart opna i august 2006. Foto: Heidi Lise Bakke, NRK


Hovedside:
· Historia i Høyanger


MEIR OM HØYANGER 
Høyanger kommune

 
Aviser og media i Høyanger
Historia i Høyanger
Industri og næring i Høyanger
Kjende personar i Høyanger
Kommunehistoria i Høyanger
Krigshistoria i Høyanger
Kyrkjer i Høyanger
Samferdsle i Høyanger
Skular i Høyanger
Verd å sjå i Høyanger

 
Video frå Høyanger
Lyd frå Høyanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no