SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Høyanger:

Gjestgjevarstader i Høyanger

Eides hotell i 1932. (© Hydro)
Eides hotell i 1932. (© Hydro)

Gjestgiveri på Kyrkjebø

med øl- og brennevinshandel vert opna i 1707 med Anders Olsen som gjestgjevar. I første halvdel av 1800-talet dreiv Arne Ramsli (1815-1905) gjestgiveriet, og starta også landhandel. Sonen Andreas (1847-1885) tok over og bygde ut, og dreiv også bakeri og hadde posten. Forretninga gjekk seinare konkurs.

Publisert 19.10.2001 13:11. Oppdatert 02.10.2006 14:00.

Hansens Hotell

i Vadheim bygd i 1886. Sjå artikkelen Sjur i Veim, grunnleggjaren av Vadheim.

Lavik Hotell

vart bygd ca. 1890 av Karl Kvammen. Dottera Marie Hellebø tok over drifta, og hotellet var i hennar slekt fram til 1985. Etter eit par eigarskifte, overtok Per Sverre Kvammen og andre slektningar hotellet i 1995. I 2004 vart hotellet overteke av Trijnie Cupido og Laurens Brock og bytte namn til Lavik Fjord Hotel.
Øren hotell.
Lavik Fjord Hotel har 20 senger. I 2006 overtok dei også drifta av Mosemyra Camping like ved. Campingplassen har 11 hytter.

Ørens hotell

- sjå Forretningsfamilien Øren

Eides Hotell

i Høyanger vart bygd i 1916 av Anders C. Eide frå Bygstad.

Trædals Hotell

vart starta i 1921 i Vadheim av Endre Trædal. I 1939 overtok dottera Valborg drifta, og ominnreia hotellet med 25 senger.
Trædals Hotell anno 2006. Foto: Ottar Starheim, NRK

Johs. Hellebø

starta i 1922 pensjonat i Lavik. Hellebø dreiv også møbelsnekkeri.

Ly Kafe og Pensjonat

i Høyanger vart starta i 1925 av Gurid Vangdal. Pensjonatet hadde 13 senger.

Nobel Kafe & Pensjonat

vart starta i 1928 av Martin Midthjell. Pensjonatet hadde 10 gjesterom. Firma Sigurd Sæbøe leigde og dreiv kafeen frå 1958 til 1968, då kafeen vart nedlagd.

Vadheim Fjordstue Hotell

vart bygd i 1979 av Børge Leif Forthun og ektemaken Marie Kvammen. Hotellet har 28 senger og restaurant- og selskapslokale for 200 gjester.
Vadheim Fjordstue Hotell. Foto:Ottar Starheim, NRK

Lavik Fjord Hotell

Sjå Lavik Hotell.

Høyanger Hotell Eides

- sjå Eides Hotell .

Hovedside:
· Industri og næring i Høyanger


MEIR OM HØYANGER 
Høyanger kommune

 
Aviser og media i Høyanger
Historia i Høyanger
Industri og næring i Høyanger
Kjende personar i Høyanger
Kommunehistoria i Høyanger
Krigshistoria i Høyanger
Kyrkjer i Høyanger
Samferdsle i Høyanger
Skular i Høyanger
Verd å sjå i Høyanger

 
Video frå Høyanger
Lyd frå Høyanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no