SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Aviser og media i Førde:

Firda

Avisredaksjonen, den såkalla desken, held til i avishuset på Øyrane. (Foto: NRK)
Avisredaksjonen, den såkalla desken, held til i avishuset på Øyrane. (Foto: NRK)
Firda er den største avisa i Sogn og Fjordane, og kjem ut med 6 nummer i veka. Avisa er den største nynorskavisa i landet.

Publisert 03.09.2001 15:17. Oppdatert 23.05.2007 11:24.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Trond Grimeland er ein av dagens journalistar i Firda.
Avisa vart grunnlagt 1917 av Kristian Ulltang. Han fekk med seg kring 20 personar i Førde for å skipe eit bygdeblad for Indre Sunnfjord, slik at ein kunne ”fristille seg frå Florø-avisene”, som det vart sagt. Aksjekapitalen var 2.000 kroner, fordelt på 100 aksjar! Avisa var partipolitisk nøytral.

Etter at Ulltang trekte seg ut av avisdrifta, leigde han sidan ut utgjevarretten for Firda til Olai Nordeide. Frå 1919 kom avisa ut med to nummer i veka. Avis og trykkeri heldt frå 1921 til 1938 til i Kristian Ulltangs hus ”Nøisomhet” i Teigen. Huset står framleis, og no eigd av dottera Borgny Ulltang.

I 1938 flytta avis og trykkeri over i Olai Nordeides hus på nordsida av Jølstra. I 1966 vart avishuset i Elvevegen ved Jølstra utvida, det som seinare har vorte aktivitetssenteret ”Elvahuset”.
I dette huset - no aktivitetshus - heldt Firda til frå 1938 til 1989. Foto: Kjell Arvid Stølen.

I 1942 vart Firda overteken av nazistane, og Olai Nordeide vart erstatta av ein nazivenleg redaktør fram til freden i 1945. A/S Det Nye Firda dreiv avisa i krigsåra.

I 1989 flytta avisa over i nytt avishus til 37 mill. kroner på Øyrane. I 1990 kjøpte avishuset Firda Øens Prent og skipa då Firda Trykk. I 1991 kjøpte avishuset 31 prosent av aksjane i video-produksjonsselskapet Vest Vision.
Avishuset Firda på Øyrane. Foto: Kjell Arvid Stølen.

Firda har avdelingskontor i Askvoll, Dale, Florø, Høyanger og Sandane.

I 1996 selde Nordeide-familien Avishuset Firda til A-pressen. Det einaste som vart halde unna salet, var den gamle avisbygningen ”Elvahuset”.

I 2007 starta Firda nettradio på internett.

Sjå også:

Redaktørar i Firda.


MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no