Hopp til innhold

Ytelser ved sykdom skaper fattige

Statens minsteytelser til folk med dårlig helse er såpass lave at mange som mottar ytelsene i mange år, blir betraktet som fattige. Arbeidsminister Anniken Huitfeldt innrømmer at minsteytelsene gir dårlig råd.

I Norge i dag mottar 60.500 personer arbeidsavklaringspenger fra Nav. De får så lite at de risikerer å havne i fattigdomsstatistikken. Flertallet av disse er kvinner, skriver Aftenposten.

Ifølge tall fra Nav har 36 prosent av dem som får arbeidsavklaringspenger hatt så liten inntekt før de ble sykmeldt, at de bare får utbetalt minsteytelsen.

Under EUs fattigdomsgrense

Tall som Aftenposten har gjennomgått hvert år tilbake til 2005, viser at minsteytelsen som er utbetalt disse årene, ligger under både EUs og OECDs fattigdomsgrense hvis man går på en slik ytelse i tre sammenhengende år.

Etter skatt lå minsteytelsen en tusenlapp under OECDs lavinntektsgrense, og hele 57.000 kroner under EUs minstegrense.

Nedslående for rødgrønn regjering

Spesielt stor differanse mellom stønaden som er utbetalt og fattigdomsgrensene er det for de som også har barn å forsørge. Resultatet er nedslående for en rødgrønn regjering som, helt siden de overtok regjeringsmakten for snart åtte år siden, har hatt som mål å avskaffe fattigdom.

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt innrømmer at man på minsteytelse ikke akkurat har god råd, men sier til avisen at Ap ikke har noen planer om å heve minstesatsen eller barnetillegget. Hun peker på at forbedret bostøtte og bedre muligheter til å kombinere arbeid og trygd er tiltak regjeringen mener vil fungere bedre.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ