SV-Kristin vurderer sidemål-kutt

Fjerning av eksamen og egen karakter i sidemål. Det kan bli resultatet når den nye læreplanen i norskfaget skal vurderes på nytt.

Kristin Halvorsen og skoleelever

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier det er på tide å lytte til elever og lærere, og legge større tyngde på hovedmålet i norsk. Her er ungdomsskoleelever på besøk på statsrådens kontor i Oslo.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

SV-leder og kunnskapsminister Kristin Halvorsen mener det er urealistisk å forlange at elevene skal være like gode i hovedmål og sidemål. Nå vil hun styrke norskfaget ved å vurdere å kutte i sidemålssatsingen.

– Det kan bli aktuelt å senke karakterene i sidemål for å styrke norsk som fag. Dette er først og fremst forslag til endringer i læreplanen i norsk, for å styrke norsk som fag, sier Halvorsen til NRK.

Vil mindre sidemål styrke norsk som fag? SI DIN MENING NEDERST I SAKEN!

Foreslår å kutte eksamen

En egen arbeidsgruppe er i full gang med å lage et forslag til ny læreplan i norsk, og Utdanningsdirektoratet har i et brev til departementet skissert flere mulige løsninger.

De inkluderer at hovedmål skal gis større plass og en tydeligere prioritering. Skriftlig sidemål skal beholdes på ungdomstrinnet og på studieforberedende linje på videregående.

Samtidig skal antall standpunktkarakterer i norsk reduseres fra tre til to både i ungdomsskolen og på videregående.

Forslagene inkluderer også at elever på ungdomstrinnet slipper egen eksamensdag i skriftlig sidemål, mens på videregående vil eksamen i sidemål få en annen, mindre omfattende form.

Halvorsen understreker at ingenting er avgjort ennå.

– Alle disse spørsmålene skal vi ikke konkludere på allerede nå. De skal sendes ut på høring for vurdering, så kan vi konkludere om et års tid, sier hun.

Misnøye

Læreplanforslaget skal sendes ut til høring til høsten, og først i 2013 vil et forslag kunne bli vedtatt. Det vil i så fall tre i kraft ved skolestart den høsten.

Noregs Mållag er svært misfornøyd med forslagene og minner om at de tre regjeringspartiene gikk til valg på at de skulle styrke nynorsken og jobbe for mer likestilling mellom nynorsk og bokmål.

– Dette forslaget er helt uaktuelt. Det vil svekke statusen til nynorsk og statusen til sidemål, og gi negative konsekvenser utover skolen. Vi vet at karakterer er undervisnings- og læringsstyrende for elevers prioritering av arbeidet. Derfor må vi ha en egen karakter i sidemål både i ungdomsskolen og og den videregående studieforberedningen, sier han til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger