Mange planer og rapporter, men voldtektsanmeldelsene øker

De sju siste årene har det offentlige Norge produsert nærmere 30 handlingsplaner og utredninger om voldtekt. I samme periode har anmeldte voldtekter økt med over 50 prosent – og i fjor var det rekord.

Inga Marte Thorkildsen, Anne -Grete Strøm-Erichsen og Grete Faremo

Torsdag la de tre statsrådene Inga Marte Thorkildsen, Anne-Grete Strøm-Erichsen og Grete Faremo en ny handlingsplan med 35 tiltakspunkter.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Torsdag kom den foreløpig siste rapporten, da helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, likestillingsminister Inga Marte Torkildsen og justisminister Grete Faremo presenterte regjeringens handlingsplan mot vold.

Nå har Statistisk Sentralbyrå (SSB) frigitt sin statistikk over anmeldte lovbrudd, og tallene for voldtekt var mildt sagt dystre: I fjor ble 1075 voldtekter anmeldt, noe som er ny rekord.

Regjeringens nye plan innholder 35 tiltak. Den foreslår blant annet mer forebygging og undervisning, mer bistand til ofrene, styrking av kvaliteten i straffesaksbehandlingen i politi og påtalemyndighet og økt samarbeid mellom ulike sektorer.

Mange rapporter

Ser man utviklingen i antall anmeldelser opp mot skrivebordsarbeidet som er gjort for å bekjempe denne kriminaliteten, skulle man kanskje kunne forvente at utviklingen var annerledes:

Ifølge Oslo-politiets strategirapport mot voldtekt, som ble lansert i fjor sommer, hadde det fra 2003 og frem til da blitt lagd hele 23 handlingsplaner og utredninger som berører voldtekt. Etter den voldsomme bølgen av overfallsvoldtekter i Oslo i fjor høst, satt både regjeringen, Oslo-politiet og Oslo kommune i gang arbeid med nye handlingsplaner.

Med andre ord er det blitt utarbeidet eller igangsatt minst 26 relevante handlingsplaner og rapporter siden 2003. I samme periode har antallet anmeldte voldtekter økt med 52 prosent, fra 706 til 1075.

Mange ord

Irene Aunan

– Vi ønsker mer handling og mindre prat, sier Irene Aunan hos Dixi ressurssenter for voldtatte.

– Det blir mye prat og mange ord, sier konsulent Irene Aunan hos Dixi ressurssenter for voldtatte. Selv om det regjeringen nå foreslår er en bra start, innrømmer hun at de begynner å bli utålmodige nå. Hun viser blant annet til planen «Fra ord til handling» som ble lagt fram i 2008 og som i stor grad endte med lite handling og mye prat.

– Mye av det som blir foreslått er ting vi hos Dixi har jobbet for i 15 år. Vi savner konkrete tiltak, sånn som for eksempel fem års gratis psykolog til kvinner som har blitt voldtatt. Etterforskningen må også bli bedre, det er for mange saker som blir henlagt, sier hun.

Aunan sier at det likevel er noe som er bra med alle disse handlingsplanene.

– Vi ser at oppmerksomheten rundt problemet faktisk er bra. Det er mange som er usikre på hva en voldtekt egentlig er, om de har blitt utsatt for et overgrep. Og det fører også trolig til at flere går til anmeldelse, mener hun.

Overfallsvoldtekter

Oslos byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V) er ikke spesielt imponert over regjeringens handlingsplan.

– Det er lite konkret i planen. Vi snakker om grov kriminalitet og politiet må mer ut i det offentlige rom. Det vi ønsker mest er en sentral enhet i politiet, ikke minst for hele landet for å heve kompetansen, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen i fakkeltog

Ola Elvestuen var en av mange som gikk i fakkeltog i Oslo i november i fjor i protest mot de mange overfallsvoldtektene i byen.

Foto: Marit Kolberg / NRK

En oppsummering av 2011 viser at fjoråret var tidenes verste når det gjelder overfallsvoldtekter i Norge. Mange overfall i Oslo førte til at 32 prosent av byens kvinnelige befolkning kjente seg svært eller ganske utrygge på kveldstid.

Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) og nestleder Ola Elvestuen (V) møtte politimester Anstein Gjengedal på politihuset i Oslo i oktober for å diskutere strakstiltak. Ett av ønskene fra lokalpolitikere og innbyggere var bedre lys i flere mørke parker og gater, der mange av voldtektene skjedde.

Elvestuen sier at kommunen leide inn Oslovakter og at det nå er ute et nytt anbud for en ny avtale til høsten. Kommunen jobber nå med en plan for å bedre belysningen, den vil også styrke kollektivtilbudet nattestid og skal legge fram en ny plan med nye tiltak om kort tid.

– Ikke bare prat, sier justisministeren

Justisminister Grete Faremo avviser at det er mye prat og lite handling i kampen mot voldtekter. Hun sier handlingsplanen sikrer et bedre samarbeid mellom justismyndigheter og helsemyndigheter.

– Men skal vi forebygge bedre enn i dag må vi ha med oss barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og kunnskapsdepartementet, slik vi hadde i går da vi la fram den nye handlingsplanen, sier hun.

Regjeringen vil blant annet øke støtten til undervisningsopplegget Uke Sex, som gir undervisningsmateriale om seksualitet til skolene.

Når det gjelder de konkrete tiltakene i Oslo viser Faremo til samarbeidet med Oslo kommune.

SISTE NYTT

Siste meldinger