Hopp til innhold

Vil kutte i unødvendige legebesøk for skoleelever 

Mange elever i videregående går til legen hvis de er forkjølet og må være hjemme fra skolen. Sveinung Stensland fra Høyre vil avlaste fastlegene, og foreslår en ny ordning.

Elever ved Kongsgård videregående, Stavanger

TRENGER IKKE BLODPRØVE FOR FORKJØLELSE: De synes dagens ordning er tungvint og ofte unødvendig. Amber Aarstrand, Emily Myhre og Lydia Monsen er elever ved Stavanger katedralskole.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Tiden er moden for at helsesykepleierne kan gi fraværsattest til elever som er syke og ikke kan følge undervisningen, sier Stensland, som er Høyres helsepolitisk talsperson.

– Det vil avlaste fastlegene, og det vil gjøre det enklere for elevene.

Sveinung Stensland i Høyre

TVINGER UNGDOM TIL LEGEN: – Dagens ordning kan oppdra folk til å gå til legen med ganske banale lidelser, mener Sveinung Stensland (H)

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Han mener økningen i antall helsesykepleiere i skolehelsetjenesten gjør det mulig å gjennomføre en slik ordning.

Unødvendige legebesøk

Fraværsreglene for videregående har ført til nedgang i fraværet. Men, det har også ført til mange unødvendige legebesøk. Elever med udokumentert fravær på mer enn ti prosent i et fag, får ikke karakter. Dermed går de gjerne til legen for å få legeattest, også for bagatellmessig sykdom.

Ved Stavanger katedralskole treffer vi flere elever som synes Stenslands forslag er en god ide. De vil gjerne slippe både kø hos legen, og regningen etterpå.

Lydia Monsen, Kongsgård videregående skole i Stavanger

POSITIV: – Vi vet jo at det er legemangel, og da kan de bruke tiden sin på viktigere ting, sier Lydia Monsen

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Hvis vi har feber eller er veldig forkjølet, så trenger vi ikke ta en blodprøve hos legen for å få bekreftet at vi er syke, sier Emily Myhre.

– Mange ganger har læreren sendt meg hjem fordi hun har sett at jeg er syk. Så det er jo sykt unødvendig å måtte gå til legen for å bevise det, sier Amber Aarstrand.

Må tilpasses lokale forhold

Stensland erkjenner at ordningen han foreslår ikke kan brukes over alt. Men, han mener skoler eller fylker skal kunne gi helsesykepleier muligheten der hvor det ligger til rette for det.

– Hvis ikke så må man fortsatt bruke en lege til å skrive denne typen attester, sier han.

Merarbeid for legene

Fastlegene har fått mye mer å gjøre etter at fraværsreglene ble endret i 2016.

Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen

POSITIV: Det er fint at det vurderes alternativer til at legene attesterer fravær når ungdommene egentlig ikke har behov for legehjelp, mener leder for Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev

Foto: Thomas B Eckhoff / Den norske legeforening

Tall fra Allmennlegeforeningen viser at hver fastlege har en til to elever fra videregående hver dag. Dermed legger de beslag på en god del av tiden fastlegen har til øyeblikkelig hjelp, ifølge leder for foreningen, Nils Kristian Klev.

Han overlater gjerne jobben til helsesykepleierne i skolehelsetjenesten. Men egentlig bør elever over 18 kunne skrive egenmelding, mener Klev. Og foreldrene, for dem som er yngre.

– Vi tenker det er en feil utvikling å skulle måtte søke lege for ufarlige ting. Det som normalt sett går over kan like gjerne foreldre ta ansvar for, sier han.

Helsesykepleierne protesterer

Stensland vil nå jobbe for gjennomslag i sitt eget parti, og få forslaget inn i Høyres neste partiprogram. Men han er langt fra den eneste som tenker disse tankene.

I Oslo var det i fjor tverrpolitisk enighet om et prøveprosjekt hvor helsesykepleiere i kommunen skulle skrive erklæringer som gir elever gyldig fravær. Forsøket er foreløpig stanset, fordi helsesykepleierne protesterte.

– Ikke vår jobb

– Det er jo ikke vår jobb å avlaste fastlegene, sier Ann Karin Swang. Hun er leder for landsgruppen for helsesykepleiere i Sykepleierforbundet. Mange av dem jobber i skolehelsetjenesten.

Ann Karin Swang, leder landsgruppen for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund

AVVISER FORSLAGET: - Vi skal ikke stille diagnoser, sier Ann Karin Swang, leder for landsgruppen for helsesykepleiere

Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund

Hun avviser forslaget fra Stensland. For, i likhet med fastlegene, har helsesykepleierne mer enn nok å gjøre fra før.

– Så skal vi bare gjøre dette på toppen av alt annet. Og det tenker vi ikke er mulig å få til uten at det går ut over de andre lovpålagte oppgavene vi har, sier hun.

– Helsesykepleierne skal dessuten ikke stille diagnoser. Det ligger ikke under våre arbeidsoppgaver, og heller ikke under det vi har kompetanse på. Vårt mandat er først og fremst å drive forebyggende og helsefremmende arbeid, sier Swang.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger