Hopp til innhold

Mineralboom kan gjenåpne flere norske gruver

Stor etterspørsel etter mineraler gjør at næringsminister Trond Giske (Ap) vil gjenåpne en rekke gamle gruver over hele Norge.

Trond Giske

Trond Giske (Ap) vil gjenåpne en rekke gamle gruver over hele Norge.

Foto: Malin Korsnes / NRK

Regjeringen ser også for seg nye gruver og industri knyttet til mineralfunn. Trond Giske setter nå i gang med utarbeidelsen av en egen mineralstrategi, skriver Aftenposten.

– Norge har fortrinn

Etterspørselen har økt kraftig, spesielt fra Kina, etter mineraler til bruk i biler, mobiltelefoner og annen elektronikk.

– Norge har en rekke naturgitte fortrinn, og vi har stor kompetanse innen gruvedrift og anlegg. Dette, kombinert med en sterk etterspørsel etter nær sagt alle typer mineraler, gjør at vi nå vil øke satsingen, sier Giske.

Aktuelle områder er gull og andre edle mineraler, industrimineraler og fasadestein, samt grus, pukk og gråberg. Statsråden varsler økte midler til leting og kartlegging.

Sydvaranger Gruve i Kirkenes gjenåpnet i fjor, 13 år etter at den statlige gruvedriften ble avsluttet.

– Vanskelig å tro på Giske

Trond Giske ser for seg at nye og gamle gruver kan gi næringsutvikling langt ute i distriktene. Han understreker imidlertid at det vil stilles strenge miljøkrav.

Natur og Ungdom mener det er bra med en samlet strategi for landets mineralnæring, men mener miljøhensyn må legges til grunn og at utviklingen av en fremtidig norsk mineralnæring skjer på en bærekraftig måte.

– Det er vanskelig å tro Trond Giske på at alle miljøhensyn vil bli veklagt når han trekker fram Syd-Varanger gruve som et eksempel, sier Ola Solberg Christoffersen. fagmedarbeider i Natur og Ungdom til NRK.

– Fordi gruva, som ligger i Bøkfjorden i Finnmark, i dag slipper ut en rekke giftige kjemikalier i en nasjonal laksefjord, noe de ønsker å fortsette med i tillegg til å få tillatelse til å slippe ut nye giftige stoffer.

Han mener det finnes andre og bedre måter å skape aktivitet og utvikling i distriktene på, uten at nasjonale laksefjorder bli skadelidende.

– Gruvedrift med store giftutslipp og miljøskadelige fjorddeponi hører fortida til, det håper vi regjeringen og Trond Giske forstår, sier Christoffersen.

AKTUELT NÅ