Hopp til innhold

Søkte Nav om støtte for å åpne strømmen – fikk til svar at han kunne grille ute

– Jeg ble lei meg. Det var nedverdigende å lese svaret, sier mannen. Nå beklager Nav og arbeidsministeren.

NAV

I avslagsbrevet skrev Nav at søkeren ikke trengte strøm til kjøleskap og mat fordi hen kunne drikke vann fra springen og låne en grill for å lage mat.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpi

«Det er nå sommer og det er meldt varmt og fint vær over en lang periode. Du er dermed ikke avhengig av varme i din bolig for å overleve. Videre er det muligheter for å grille mat ute nå. Kanskje du kan låne deg en grill om du ikke har en selv, slik at du kan lage deg middager uten å være avhengig av elektrisitet i hjemmet.»

Dette skrev Nav Indre Østfold i avslagsbrevet til mannen da han søkte om støtte til å betale strømregningen sin. De fortsatte:

«Videre kan du drikke saft/vann fra springen hjemme, slik at du ikke er i behov av et kjøleskap for å få i deg drikke i disse sommerdagene.»

Fikk kreft

– Jeg har vært i arbeidslivet i 40 år og betalt skatt. Jeg har aldri bedt om noe fra myndighetene. Så spør du om hjelp i en nødsituasjon, og så får du et sånt svar. Jeg ble skuffa og veldig lei meg, sier mannen som er 59 år gammel.

– Det som er ille er ordlyden i avslaget. Det hadde vært bedre om de ikke hadde skrevet noen begrunnelse, bare gitt meg et avslag, sier mannen til NRK. Han ønsker å være anonym.

Han reagerer også på at brevet som er skrevet av en veileder, er godkjent av en fagkoordinator.

Mannen jobbet som selvstendig næringsdrivende i mange år. i 2011 fikk han kreft, og måtte etter lang behandling, fjerne den ene lungen. Butikken ble han tvunget til å legge ned på grunn av sykdommen.

Ble hengende etter med strømregningen

Etter det hadde han ulike jobber, blant annet jobbet han på et asylmottak for mindreårige flyktninger i Holmestrand. Da det ble lagt ned, flyttet han tilbake til hjemstedet og begynte å jobbe på et annet asylmottak.

Mannen forteller at i mars i fjor fikk han innvilget 50 prosent uføretrygd, etter først å ha fått avslag.

– Tre, fire måneder etter det, fikk jeg et hjerteinfarkt og fikk satt inn pacemaker. Jeg skrev en søknad om å bli 100 prosent ufør, og etter fire måneder fikk jeg innvilget det.

Han forteller at på grunn av lang ventetid på vedtakene hos Nav, fikk han lite penger, og ble hengende etter med strømregningene. I mars 2020 søkte han om støtte til å betale strømmen.

– Fordi jeg hadde lånt penger av en bekjent og fikk betalt regningen, fikk jeg avslag på søknaden. Dermed henger jeg igjen etter med strømregningen.

– Det var nedverdigende å lese svaret fra Nav. Særlig dette med «Finn deg en grill.» Jeg trodde ikke det var sant.

Arbeidsministeren beklager

Søsteren til mannen la ut svaret fra Nav på sosiale medier. Reaksjonene har vært kraftige, blant annet fra arbeids- og sosialministeren, Torbjørn Røe Isaksen.

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen sier han nå vil følge opp saken, som nå vil følges opp av statsforvalteren.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han forventer en høyere standard fra Nav. Han har foreløpig ikke fått vite om andre, liknende hendelser.

– Et slikt brev, formulert på den måten, skal ikke skje. Jeg forventer at Nav svarer folk på en god måte og med respekt, sier han.

Røe Isaksen beklager hendelsen.

– Som øverste ansvarlig for Nav, sitter det ikke langt inne for meg å si at vi ikke skal ha det sånn, og jeg vil selvfølgelig beklage at det har skjedd, sier han.

Han opplyser også om at Nav har bedt om at saken følges opp av statsforvalteren.

Nav beklager

Rikke Haagensen, leder ved Nav Indre Østfold, kommer med følgende uttalelse:

– Vi ble søndag kveld gjort kjent med at et vedtaksdokument fra Nav er delt i sosiale medier. Vi vil beklage at dette er sendt til en innbygger i vår kommune. Vi skal behandle alle innbyggere med respekt og det skal ikke skje at et vedtak med en slik formulering sendes fra et NAV-kontor, skriver hun i en e-post.

– Vi vil nå foreta en gjennomgang av våre rutiner for utsendelse av vedtak og foreta en internkontroll for å sikre at det er god ivaretakelse av våre innbyggere i det som kommuniseres ut.

Ordføreren reagerer

Ordføreren i Indre Østfold, Saxe Frøshaug (Sp) sier blant annet dette til NRK:

Ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune.

Ordfører i Indre Østfold, Saxe Frøshaug, Sp

Foto: Fredrik Hagen/NTB Scanpix

– Det som er avdekket her er ikke bra på noen måte, og noe vi som kommune ikke kan være bekjent av i det hele tatt. Her har vi tatt kontakt med Nav og fått undersøkt hva som har skjedd. Nav deler med oss oppfatningen om at dette verken er faglig eller etisk forsvarlig. Saksbehandlingen som ligger til grunn for dette vedtaket, holder rett og slett ikke mål.

Er dette vanlig saksbehandling fra Nav i Indre Østfold?

– Nei, det skal det ikke være. Det her helt andre standarder som skal ligge til grunn for behandlinga i Nav. Nå har vi satt i gang, i samarbeid med ledelsen i Nav, en gjennomgang av hvordan det jobbes. Vi kan ikke ha det sånn. Vi kan ikke risikere at våre egne innbyggere svares på denne måten.

Hva tenker du om at en som søker sosialhjelp til å dekke strømregninga blir bedt om å låne seg en grill i stedet?

– Jeg blir veldig lei meg. Det oser ikke av respekt på noen som helst måte overfor våre innbyggere. Det å være uten strøm i dag er ikke mulig i det samfunnet vi lever i. Det er viktig at vi nå sørger for at dette ikke gjentar seg, og at vi får tilsvarende situasjoner igjen.

Er du redd det ligger flere lignende saker der og venter på dere?

–Det kan man aldri garantere. Vi har ikke innsikt i enkeltsaker. Det er saker som er unntatt offentlighet, så det er ikke utenkelig. Men det er ikke slik vi skal ha det, så derfor har Nav satt i gang en gjennomgang av rutinene slik at man er sikker på at saksbehandlinga framover holder en faglig og etisk standard.

Frøshaug sier at mannen har fått strømmen tilbake.

AKTUELT NÅ