Hopp til innhold

Utdanningsforbundet: Vi er i en situasjon der vi har to kriser

Leder av Utdanningsforbundet mener styrer eller skoleleder lokalt burde få bestemme hvilke tiltak som skal gjelde i den enkelte skole eller barnehage.

Lønnsoppgjør kommunene

TO KRISER: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener vi står ovenfor to kriser; både koronakrisen og en kapasitetskrise.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg tror vi må innse at vurderingen må gjøres enda mer lokalt enn på kommunenivå. Vi er i en situasjon der hvor vi har to kriser. Det ene er koronakrisen. Det andre er en kapasitetskrise.

Det sier lederen av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, til NRK.

I går ble de nye tiltakene mot koronavirus offentliggjort. Tiltakene for skoler og barnehager var følgende:

  • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
  • Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager.
  • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Handal mener disse tiltakene ikke holder.

– Vi har svært få folk på jobb enkelte steder, og det er veldig lokalt. Det kan dreie seg om enkeltbarnehager eller enkeltskoler med 60-65% sykefravær. I de situasjonene, med så lav bemanning, så må avgjørelsen kunne tas av styrer eller skoleleder lokalt. Det må til nå, hvis ikke vil alternativet være at hele skoler og barnehager må stenge helt ned, dessverre, sier Handal.

Har du ikke tro på at kommunen og skoleledelsen i kommunene rundt om, kommuniserer godt nok om dette?

– Norske kommuner er av svært ulik størrelse og det vil være nesten umulig for store kommuner å holde oversikt over dette. Dessuten så vil situasjonen være prekær ganske akutt enkelte steder, og derfor tror jeg dessverre at denne avgjørelsen må kunne tas enda mer lokalt, sier Handal.

Barneombudet: Veldig glad

– Jeg er hvert fall veldig glad for at det ikke ble satt inn noen tiltak som er direkte rettet mot barn i dag.

Det sier barneombud Inga Bejer Engh.

Inga Bejer Engh

GLAD: Barneombud Inga Bejer Engh er glad for at det ikke ble satt inn tiltak som er direkte rettet mot barn.

Foto: Sveinung Arnestad

Engh sier hun forstår at det er en svært krevende situasjon for mange skoler i dag.

– Men som barneombud er jeg opptatt av at vi nå fortsatt må følge de reglene vi har rundt trafikklysmodellen, og dette er regler som nettopp er laget for en krisesituasjon i Bestemmelsene er for å sikre at det ikke gjøres større inngrep i elevenes skolehverdag enn det som til enhver tid er nødvendig ut fra smittevernet, sier Engh.

Hvis sykefraværet er så høyt at man ikke har nok lærere og assistenter, går ikke det også utover barnets beste?

– Det er klart det er en krevende situasjon i skolen. Men når det gjelder å beslutte hvilke tiltak som skal være på skolene, noe som griper inn i kvaliteten på undervisningen de får, har vi en trafikklysmodell og den må følges, sier Engh.

Tror du kommunene klarer å håndtre dette på en god nok måte?

– Nå har vi hatt en pandemi i en ganske lang periode. Tafikklysmodellen har virket over tid og er godt innarbeidet mange steder. Det vil ikke si at alt går smertefritt hele tiden, men den er hvert fall et forsøk på å lage regler som skal avveie det vanskelige hensynet det er opp mot elevenes rettigheter og behovet for å treffe tiltak basert på smittevern, sier Engh.

– Gult og rødt nivå vil kreve flere folk

Også Norsk Lektorlag er skuffet over tiltakene.

– Etter flere uker hvor smitten har spredd seg igjen i skolen, og sykefraværet til både elever og lærere er rekordhøyt, hadde vi ventet at det ville komme strengere tiltak i skolen. Det er veldig krevende arbeidsforhold slik det er nå, skriver Rita Helgesen, leder i Norsk Lektorlag i en e-post til NRK.

Rita Helgesen, Norsk lektorlag

SKUFFET: Leder i Norsk Lektorlag Rita Helgesen er skuffet over at det ikke settes inn målrettede tiltak i skolen.

Norsk Lektorlag har ved flere anledninger – sist i forrige uke – pekt på at det haster å få på plass forsterkede tiltak i skolen.

– For de som jobber i skolen er sjansen for å bli smittet stor. Og som vi har pekt på mange ganger – det gir en ekstra belastning i arbeidshverdagen. Jeg er derfor svært skuffet over at det ikke settes inn flere målrettede tiltak i skolen, og at lærere og lektorer som står i dette ikke engang blir nevnt i regjeringens pressekonferanse, sier Helgesen.

Tiltak Handal etterspør er større grad av testing av elever og lærere.

– Vi er i en situasjon der gult, og eventuelt rødt, nivå, vil kreve flere folk, i en situasjon hvor vi sliter voldsomt med å finne vikarer og opprettholde tilbudet til barn og unge. Så dette er en veldig, veldig krevende situasjon, sier Handal.

Handal skulle hatt et møte med kunnskapsministeren i går, i forkant av at regjeringen la frem hvilke tiltak de iverksatte. Møtet ble utsatt til i dag.

Hva vil du si til kunnskapsministeren når du møter henne?

– At vi trenger tydelig signal fra både ministernivå, men også fra kommunalt- og fylkesnivå, om at ledere lokalt må kunne ta avgjørelser om redusert tilbud. Alternativet vil dessverre være at vi vil måtte stenge ned skoler og barnehager, og det er det ingen som ønsker seg i den situasjonen vi er i nå, sier Handal

Kunnskapsdepartementet opplyser i en e-post til NRK at det er lokale helsemyndigheter i kommunen som har myndighet til å vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå for barnehager og skoler i sin kommune.

«Det følger av smittevernloven § 4–1 at kommunestyret kan vedta stenging eller begrensning i aktiviteter i barnehager og skoler. Denne myndigheten er oftest delegert fra kommunestyret til f.eks. kommunedirektør eller kommuneoverlege. En rektor eller en styrer kan altså ikke vedta en reduksjon i tilbudet til elever eller barn på grunn av smittesituasjonen.»

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger