Hopp til innhold

Utdanner seg til arbeidsledighet

Mange studenter ved Norsk Jernbaneskole frykter de utdanner seg til arbeidsledighet. 30 studenter står nå uten jobb. 100 nye blir ferdig på skolen i år, men halvparten står i fare for ikke å få jobb ifølge Norsk Lokomotivmannsforbund. De mener NSB oppfører seg ansvarsløst.

Togsimulator ved Norsk Jernbaneskole

En student kjører tog i en togsimulator ved Norsk Jernbaneskole. Utdanner seg til en jobb han kanskje ikke får.

Foto: Astri Husø / NRK

Norsk Jernbaneskole er en fagskole der opptaket er behovsprøvd. Det betyr at bransjen melder inn behov for lokomotivførere, og fagskolen utdanner det antall lokomotivførere som er bestilt.

Melder inn for store behov

30 studenter står nå uten jobb og sertifisering. 100 blir ferdig på skolen i år, og vi frykter halvparten av dem også blir stående uten jobb som lokomotivfører sier Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Rolf Ringdal, leder Norsk Lokomotivmannsforbund

Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal mener NSB må ta ansvar. Ansette studentene og få dem sertifisert slik de får fullført utdannelsen sin og togene går.

Foto: Astri Husø / NRK

– De melder inn behov, men ansetter bare halvparten av dem de har meldt inn behov for sier Ringdal.

Han mener at NSB oppfører seg ansvarsløst overfor studentene som ikke får jobb. Særlig siden utdannelsen ikke kan brukes til noe annet enn å kjøre tog.

Studenter føler seg lurt

Vi føler vi er blitt lovet en jobb i enden av utdannelsen men ikke får den, forteller hovedtillitsvalgt for studentene Johan Jakhelln.

Johan Jakhelln, hovedtillitsvalgt ved Norsk Jernbaneskole

Johan Jachelln, hovedtillitsvalgt på Norsk Jernbaneskole sier det har vært en lei tendens til at folk som er ferdig på skolen ikke har fått jobb. Det skaper en stor grad av frustrasjon.

Foto: Astri Husø / NRK

– Det er mye uro og sinne blant studentene nå, noen føler seg lurt og er bekymret for fremtiden. De føler veldig på kroppen at de går fra student til arbeidsledig sier Jakhelln.

Slik det ser ut nå ser det veldig håpløst ut, sier Jakhelln. For nå vet ikke han og de andres studentene engang om de får fullført utdannelsen. Utdannelsen er nemlig først ferdig sertifisert etter opplæring i ett togselskap.

Skylder på jernbanereformen

Ringdal mener NSB ikke ansetter på grunn av usikkerhet rundt jernbanereformen og konkurranseutsetting av togruter i Norge.

– De er redd for å ansette folk som de ikke kan bruke dersom de taper konkurransen om persontogtrafikk i Norge, sier Ringdal.

Tog på Oslo Sentralbanestasjon

Togtrafikken i Sør-Norge skal konkurranseutsettes.

Foto: Ketil Kern / NRK

NSB ikke fått ansatt alle

Pressesjef i NSB-konsernet, Åge-Christoffer Lundeby sier at det stemmer at NSB i 2014 meldte inn ett behov de ennå ikke har fått ansatt. Mye på grunn av jernbanereformen.

– Vi har måttet knipe inn på en rekke ansettelser i en rekke grupper fram til nå siden 2016. Men i år ansetter vil like mange som vi har meldt inn behov for, sier han.

Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB-konsernet

Pressesjef i NSB-konsern, Åge-Christoffer Lundeby sier NSB frykter å miste mye togtrafikk når persontogtrafikken nå blir konkurranseansatt. Derfor er de svært påpasselig med å ikke ansette for mange.

Foto: Astri Husø

Forstår studentenes frustrasjoner

Lundeby sier han forstår veldig godt frustrasjonen blant dem som ennå ikke har fått jobb.

Men NSB ser nå at mange av deres eldre lokomotivførere velger å førtidspensjonere seg nå. Så det er håp for dem som er under utdannelse.

Han kan ikke love noe som helst, men: Jeg kan love at vi gjør det vi kan og ansetter de vi trenger, sier Lundeby.

Stor overtidsbruk

Ifølge Norsk Lokomotivmannsforbund har NSB bruk for flere lokomotivførere enn de ansetter.

– De har en utstrakt overtidsbruk, nekter ansatte lokomotivførere lovpålagt ferie, gjennomfører ikke kurs og presser ledere med lokomotivfører kompetanse til å kjøre tog i stedet for å gjøre lederjobbene sine. Det viser at de har behov for flere lokomotivførere enn de har tatt inn, sier Ringdal.

Han synes situasjonen er alvorlig og at NSB må ta ansvar å ansette flere av de arbeidsledige studentene.

Studenter ved Norsk Jernbaneskole

Studenter ved Norsk Jernbaneskole som håper å få jobb når de er ferdig på skolen om noen uker.

Foto: Peter Kuzinski / NRK

Følger regelverket

– Vi bruker overtid for å få unna trafikken, men alt gjøres etter reglene, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i NSB-konsern.

Men NSB må tilpasse seg en ny hverdag og se på hvor mange lokomotivførere vi har bruk for i fremtiden. Det er en mellomfase nå som er litt trøblete avslutter Lundeby.

AKTUELT NÅ