Hopp til innhold

Én av tre unge har vært beruset på jobb

Både helseminister Bent Høye og rusorganisasjoner krever mer forebygging av rus i arbeidslivet, etter urovekkende funn i en ny rapport.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener undersøkelsen om norske arbeidstakers forhold til alkohol må tas på alvor. Han mener arbeidsplassene må bli mer bevisste på alkoholmisbruk på jobb.

Hver femte arbeidstager sier de har opplevd at kollegaer har har vært sløve på jobb på grunn av bakrus. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener arbeidsplassene må bli mer bevisste på alkoholmisbruk på jobb.

I løpet av de siste 20 årene har alkoholforbruket vårt økt med 40 prosent, viser Folkehelserapporten for 2014.

Nå viser ferske tall at én av tre i alderen 18–29 år har vært beruset på jobb, ifølge en undersøkelse om norske arbeidstakeres forhold til alkohol utført av Akan som har utarbeidet rapporten sammen med organisasjonen for alkoholvett Av-og-til og rusfeltets samarbeidsorganisasjon (ACTIS).

Pål Henrik Kristiansen i Akan, kompetansesenteret for rus- og avhengighetsproblematikk, mener utviklingen er alvorlig.

Pål Henrik Kristiansen

ALVORLIG: Kommunikasjonsrådgiver i Akan, Pål Henrik Kristiansen ser alvorlig på utviklingen. Han mener løsningen blant annet er klare kjøreregler på arbeidsplassen.

Foto: Pressefoto

– Ute i arbeidslivet blir det gjort veldig mye bra, men vi ser også av tallene at mange synes det drikkes for mye. Derfor trenger vi en videre satsing på rusforebygging i arbeidslivet, sier Kristiansen som ikke ønsker å spekulere i årsaker.

Høie: – Arbeidsplassene må åpne øynene

I dag er dette blant temaene når flere hundre toppledere i Oslo samles for å forebygge alkohol og alkoholproblemer på arbeidsplassen.

Bent Høie

ALVOR: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener undersøkelsen om norske arbeidstakers forhold til alkohol må tas på alvor. Han mener arbeidsplassene må bli mer bevisste på alkoholmisbruk på jobb.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Hit skal blant annet arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp), helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), LO, NHO, Nav og ulike rusorganisasjoner.

Bent Høie (H) mener arbeidsplassene må bli mer bevisst på dette økende problemet.

– Rapporten viser et problem i det norske arbeidslivet som vi må ta på alvor, både hos myndighetene og alle parter i arbeidslivet. Dette skal det nå jobbes videre med, sier helseministeren til NRK.

– Lederen min er full på jobbfester

Undersøkelsen viser at én av tre mener alkoholinntaket er for stort i jobbrelaterte situasjoner – på kurs, jobbfester, seminarer eller konferanser.

Én av fem sier de har opplevd sjefen eller lederen sin beruset i jobbsammenheng.

Han har dessverre vært full i jobbsammenheng før, men vi har sett mildt på det. Hva kan vi gjøre? Andre kolleger synes han gjør en god jobb, så det vil være dumt for oss å miste ham.

Spørsmål fra leser til Ledernett.no

Dette er velkjent problematikk, sier advokat Jens Kristian Johansen, som ofte svarer på alkoholrelaterte spørsmål fra leserne på Ledernett.

«Det er ikke første gangen han er full»

– Man skal jo selvfølgelig bli forskånet for å måtte møte lederen sin eller sjefen sin full i arbeidstiden eller i jobbsammenheng. Når man er leder har man begrensninger for hvordan man skal oppføre seg og opptre, og er sjefen full kan jo dette balle på seg nedover i hierarkiet, sier Johansen, som til daglig er leder av arbeidsrettsavdelingen i Advokatfirmaet Grette.

Jens Kristian Johansen

MANGE SPØRSMÅL: Advokat Jens Kristian Johansen sier han ofte får spørsmål om alkohol og lederstillinger på nettstedet Ledernett.

Foto: Pressefoto

Her er ett av leserspørsmålene Johansen har fått på nettstedet:

«På sommeravslutningen til firmaet, som sto for mat og drikke, ble en av avdelingslederne svært full, og sa noen svært upassende ord til en kvinnelig kollega. Dette har dessverre skjedd før, men vi har sett mildt på det fordi han har alkoholproblemer. Hva kan vi gjøre? Andre kolleger synes han gjør en god jobb, så det vil være dumt for oss å miste ham».

Johansen mener det er viktig å ha klare regler både som ansatt og som leder eller sjef.

– Er man full i arbeidstiden, så er det jo helt klart et pliktbrudd og normalt brudd på arbeidsavtalen. Unntak kan tenkes der vi snakker om alkoholisme. Poenget er at man må huske at arbeidsgiver har en plikt til å tilby sine ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og derfor må både lederen, men ikke minst de underordnede ansatte, tas hensyn til.

Er en leder eller sjef full i en annen jobbsammenheng, for eksempel julebordet eller kundearrangement, er det veldig bra for arbeidsplassen å ha tydelige regler, sier han.

– Sjefen eller lederen er også rollemodeller

Kristiansen i Akan er enig i tiltakene, og trekker også frem alkohol-kjøreregler som en løsning.

– Her er det viktig at sjefer og ledere er bevisste på at de også er rollemodeller. De setter på en måte tonen og legger deretter føringer for hva som er akseptabel oppførsel og ikke, sier kommunikasjonsrådgiveren før han fortsetter.

– Gevinsten ligger i åpenheten, så vi mener det er viktig at arbeidsplassen har en åpen dialog på dette for å bedre arbeidskulturen.

Helseministeren mener også det er viktig at behandlingstilbudet forbedres.

– Det vil gjøre at man får raskere hjelp. Ellers må arbeidsplassene jobbe med holdninger, kjøreregler, kultur og dialog for å ta opp slike temaer.

Høie sier at alkoholproblematikken på arbeidsplassen skal inn i Stortingsmeldingen om folkehelse i 2015.

Få arbeidsplasser har alkohol-kjøreregler

I fjor la Akan frem en undersøkelse som viser at 60 prosent av norske bedrifter ikke har kjøreregler for alkoholbruk.

Årets undersøkelse viser at dette har bedret seg, hvor nærmere 70 prosent svarte at de har innført dette.

– En åpen dialog fører til at man er enige om hvordan man vil ha det på jobb, som igjen fører til at de ansatte tør å si ifra om de mener noen drikker for mye. I tillegg at også personen som det gjelder kan snakke om problemet for å få videre hjelp, sier Kristiansen i Akan.

AKTUELT NÅ