Siv Jensen gir millioner til tvangsutsendelser: Møtt med sinte tilrop på Trandum

TRANDUM (NRK) «Siv rasist!» «Siv rasist!»: Skjellsordene haglet mot finansministeren da hun besøkte Politiets utlendingsinternat på Trandum for å lansere regjeringens planer for å kaste flere ut av landet med tvang.

Siv Jensen ankommer Trandum og går ut av den sorte regjeringsbilen

SKAL UT: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen besøkte Trandum for første gang tirsdag for å fortelle at regjeringen skal bygge 90 nye plasser for utlendinger som skal tvangsutsendes.

Foto: Siv Sandvik / NRK

  • Regjeringen skal bygge 90 nye lukkede plasser på Trandum
  • Bygger eget transittsenter på Gardermoen
  • Krever minst 7800 tvangsutsendelser neste år
  • 30 millioner til Oslo-politiets utlendingsenhet
  • Ingen penger til eget retursenter med høyere sikkerhet

FØLG DIREKTE GJENNOM DAGEN: Alt om statsbudsjettet

Tirsdag ettermiddag møtte Siv Jensen (FrP) og justisminister Anders Anundsen (FrP) NRK på Trandum for å vise hvor regjeringen ønsker å bygge 90 nye plasser for utledninger som oppholder seg ulovlig i landet og skal kastes ut.

Siv Jensen i blå jakke snur seg venstre. Ved hennes side står en dresskledd Anders Anundsen

UTSKJELT: Siv Jensen snudde seg mot tilropene fra vinduene, men ristet det fort av seg.

Foto: Siv Sandvik / NRK
Trandum vinduer

ROP: Fra cellene sine så de innsatte at Jensen var i bakgården. Flere av dem ropte ut i sinne.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Bakgården rundt plassen der en nye modulen skal bygges er delvis omkranset av cellebygg. Når de internerte oppdager at Siv Jensen er på besøk, roper flere av dem sinte meldinger der de anklaget finansministeren for å være rasist.

– Jaja, man blir gjenkjent overalt, sier Jensen oppgitt og smiler.

For hun vet at selv om budsjettet for 2015 kanskje ikke gjør henne populær blant de innsatte på Trandum, så går det rett hjem hos velgerne.

Flere lukkete mottak og flere tvangsutsendinger har vært en av hjertesakene for regjeringen.

– Regjeringen foreslår å bevilge nye 150 millioner kroner for å øke antall tvangsreturer neste år med 1100 (sammenlignet med saldert budsjett, journ. anm). Det betyr en kraftig økning i utsendelser av mennesker som ikke har lovlig opphold i Norge, sier Jensen til NRK.

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å bruke 45 millioner kroner for å starte byggingen av et nytt bygg på Trandum med plass til 90 rom. De nye plassene er først i drift fra tidligst sommeren 2016. Men allerede tidlig neste år håper regjeringen å ha på plass mellom 15 og 20 plasser på et eget transittsenter på Gardermoen.

– Det innebærer at vi får muligheten til å stoppe folk idet de ankommer Gardermoen. I tillegg vil personer som skal direkte ut av landet slippe å komme innom Trandum. sier justisminister Anundsen (Frp) til NRK.

Forventer rekordmange utsendelser

Flere lukkete mottak var et ufravikelig krav for Frp i asylforhandlingene med Høyre, KrF og Venstre i vinter.

KrF og Venstre tvilte på at flere lukkete mottak var nødvendig. I tillegg fryktet de prislappen.

Men i asylavtalen som ble lansert i februar, forpliktet KrF og Venstre seg til å støtte at Trandum utvides med minst én modul.

Det er denne utvidelsen regjeringen nå bevilger penger til i statsbudsjettet. Målet er flere tvangsutsendelser.

– Transittsenteret på Gardermoen vil bidra til å lette utsendelser allerede fra 2015, sier Anundsen.

Per 31. august i år har Politiets utlendingsenhet (PU) tvangsutsendt 4265 personer, mot 3683 i samme periode i fjor. Anundsen er fornøyd med økningen på 16 prosent, men han er samtidig utålmodig.

For 2014 forventer regjeringen at PU skal sende ut 7100 tvangsutsendelser. For 2015 blir kravet 2800.

I tillegg er det lagt opp til 2300 såkalte assisterte returer. Når man øker tvangsreturene, vil også de ordinære returene øke, sier Anundsen.

– Nye plasser er ikke nok

Målet er at flere skal innse at enden på visa blir tvangsretur, og dermed sette seg frivillig på flyet hjem når utlendingsmyndighetene gir endelig avslag.

Mange av de som blir sendt ut med tvang har vært innom Trandum ved Gardermoen. Noen er asylsøkere med endelig avslag som skal sendes ut av landet innen 24 timer. Andre er utlendinger som har begått kriminalitet og er bortvist fra riket.

Til sammen har Trandum 126 plasser, og sjefen for Politiets utlendingsenhet er glad for for at de får 90 nye plasser fra 2016.

– Styrkingen av Trandum fra 2016 og det nye utreisesenteret som vi får allerede i 2015 vil gjøre at logistikken rundt uttransporteringene blir mye bedre, sier PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Anders Anundsen i samtale med Kristin Ottesen Kvigne og Ståle Sørmo

FORNØYD: PU-sjef Kristin Ottesen Kvigne og Trandum-sjef Ståle Sørmo hadde mye å snakke med justisministeren om.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Men flere plasser er ikke alt som skal til for å sørge for flere returer.

– Det er en rekke andre utfordringer, sier Kvigne og viser til at både etterforskningskapasiteten og samarbeidet med politidistriktene må styrkes.

Etterforskning må til for å avklare identiteten til asylsøkere med endelig avslag. Bedre samarbeid med politidistriktene trengs for å få dem til å bruke utlendingsloven mer aktivt for å bortvise utlendinger som begår kriminalitet i Norge.

Vil kaste ut narkoselgere fra utlandet

Anundsen viser til at de i statsbudsjettet også foreslår penger til å styrke etterforskningskapasiteten.

– Hvis de som er her ulovlig selv hadde bidratt til å avklare sin identitet, så ville alle kunne reise allerede i morgen, for å sette det litt på spissen. Men siden de ikke bidrar, så må vi bruke store politiressurser for å avklare dette før vi kan sende dem ut. Det er en forsinkende faktor, sier Anundsen.

Han roser utlendingsenheten i Oslo og deres innsats for å arrestere personer som oppholder seg ulovlig i Norge for å selge narkotika.

– Disse har veldig høy oppklaringsprosent, og er veldig flinke til å sende folk ut av landet, sier Anundsen.

I statsbudsjettet for 2015 belønnes de med 30 millioner nye kroner for å fortsette jobben med å pågripe og utvise folk fra utlandet som begår kriminalitet i hovedstaden.

Prioriterer ikke retursenter ved Gardermoen

Men løftet om å etablere et eget retursenter med 500 plasser ved Gardermoen blir ikke en del av neste års budsjett.

Først 1. november skal Utlendingsdirektoratet levere en tidsplan for innføringen av retursentrene. På sikt skal alle norske asylmottak organiseres på en ny måte. Integreringssentrene skal kun huse de som har fått opphold og venter på å bli bosatt i en kommune. Asylsøkere med endelig avslag skal plasseres i egne retursentre.

De 500 plassene som på sikt skal bygges ved Gardermoen skal ha høyere sikkerhet enn de andre, men de vil ikke være lukkede plasser.

– Og det er viktigere nå. Når vi har så høy andel tvangsreturer som det vi har, så har vi rett og slett ikke kapasitet på Trandum etter 2016. Vi er nødt til å få på plass lukkede mottak først, sier han.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen mener dagens budsjett sender et «veldig kraftig signal om at det ikke skal lønne seg å oppholde seg ulovlig i Norge».

– Det vil forhåpentligvis sende signaler ut i verden om at nå har Norge en regjering som gjør noe med det, og forhåpentligvis så reduserer det også interessen for å komme hit.

– Det så jo ut som om det var et signal som hadde gått hjem hos noen av dem bak noen vinduene her, også?

– Det er meget mulig. Men det er greit. For det skal ikke lønne seg å oppholde seg ulovlig i Norge. Det skal tvert imot være sånn at norske myndigheter skal legge forholdene godt til rette for mennesker som har grunnlag for beskyttelse. De skal integreres og tas godt vare på i det norske samfunnet. Men de som oppholder seg her ulovlig, skal raskt ut, sier Jensen.

Finansminister Siv Jensen er fornøyd med Solberg-regjeringens økonomiske prioriteringer for statsbudsjettet for 2015.
Jensen om sosial profil på budsjettet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger