Tryg legger seg flat for Jan

I mars avviste Tryg forsikringskravet fra maskinist Jan Torkildsen. Nå legger selskapet seg flat og utbetaler 750.000 kroner. Flere andre sjømenn kan håpe på det samme.

 Jan Torkildsen kjempar vidare mot forsikringsselskapet Tryg

MISTA JOBBEN: Jan Torkildsen vant fra mot forsikringsgiganten Tryg, og slipper å gå inn i ei økonomisk usikker framtid. Foto: Kai Stokkeland.

Foto: NRK

– Det har vært en lang prosess fra mars i fjor med flere tilbakeslag. Men i dag er jeg bare glad, for dette betyr mye for meg, sier Jan Torkildsen fra Kristiansand til NRK.

Sørlendingen er en av åtte forsikringstakere som i mars fikk medhold av Finansklagenemnda, for så å oppleve at Tryg ikke aksepterte uttalelsen.

Åtte saker – alle gikk i kundens favør

Men nå, et drøyt halvår etter at Tryg forsikring avviste Finansklagenemndas støtte til de som gjorde krav på lisensforsikring, etter at de mistet helseattest for arbeid til sjøs, punger altså Tryg likevel ut 750.000 kroner til Torkildsen.

I vår skrev NRK at Finansklagenemnda på et møte i mars hadde behandlet åtte klager på forsikringsselskapet Tryg, etter at selskapet ikke aksepterte erstatningskrav fra personer med lisensforsikring.

De hadde alle mistet helseattest for arbeid til sjøs, såkalt «loss of licence». Når man mister den, mister man også retten til arbeid til sjøs. Det er på den bakgrunn mange har tegnet lisensforsikring som altså skal slå inn ved tap av helseattesten.

På veg til retten

Etter avslaget valgte Torkildsen å gå til sak mot Tryg. Advokat Espen Rekkedal ventet kun på berammelse ved Kristiansand tingrett, da forsikringsselskapet gjorde helomvending fredag.

– Dette var en veldig deilig beskjed å få, sier Torkildsen.

Tryg: – Riktig å utbetale erstatning

Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Ole Irgens, kommenterer beslutningen slik:

– Når det gjelder den konkrete saken, så har Tryg foretatt en ny medisinsk gjennomgang. På bakgrunn av denne gjennomgangen, har vi funnet ut at det er riktig å utbetale erstatning, fordi vilkårene for utbetaling er til stede, sier han til NRK.

De syv andre sjømennene som fikk medhold i Finansklagenemnda, kan også øyne håp om en løsning:

– Vi har bestemt oss for å få gjennom alle disse sakene på nytt, og har bedt om utfyllende medisinske vurderinger. Det kan bety at avslaget vil bli omgjort, sier Irgens.

Mener Tryg bør granskes

Advokat Espen Rekkedal har tidligere gitt uttrykk for at Finanstilsynet bør granske Tryg. Det er han like klar på i dag.

– Det er vanskelig å skjønne hvorfor de gir så mange avslag, når avslagene blir vurdert til å være uriktige av Finansklagenemnda.

Tryg-kunder som har fått avslag på krav om utbetaling av lisensforsikring, har seks måneders klagefrist, opplyser Irgens.

– Dersom det har kommet en avgjørelse fra Tryg, har man anledning til å klage på denne innen seks måneder etter at vi har gjort vår beslutning, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger