Truer skole med godkjenningsnekt

Utdanningsdirektoratet har funnet en rekke lovbrudd på Den norske skole på Gran Canaria. Nå truer de med sanksjoner dersom skolen ikke rydder opp.

Colegio Noruego

Den norske skolen i Gran Canaria har vært hjemsøkt av konflikter.

Foto: CanaryLife.com

I oppsummeringen av tilsynet ved skolen i 2010 beskriver direktoratet en rekke lovbrudd.

Samtidig går det klart frem av den midlertidige rapporten at direktoratet fortsatt undersøker skolens bruk av statstilskudd og skolepenger.

11 lovbrudd

Så langt har Utdanningsdirektoratet , ifølge egne hjemmesider, påvist 11 lovbrudd i driften av skolen. Disse er at:

 1. skolen har operert med feil styre, og at det riktige styret ikke har fungert som øverste ledelse.
 2. skolen har arrangert privatisteksamen uten å ha hatt lov til dette.
 3. skolen har tatt inn flere elever enn den har lov til på videregående nivå.
 4. skolen har tilbydt utdanningsprogram den ikke har godkjenning til.
 5. skolen har krevet inn ulovlige egenandeler for skoleturer, kopiavgift og påmeldingsgebyr.
 6. skolen ikke har iveretatt elevenes skolemiljø under personalkonfliktene våren 2010.
 7. skolen har inntaksreglement og ordensreglement som ikke er lovlige.
 8. skolen krever inn mer informasjon enn den har lov til når elever søker ved skolen.
 9. skolen bruker andre reaksjoner på brudd på ordensreglene enn det som står i ordensreglementet.
 10. skolen ikke følger alle krav til regelverk for regnskap når det føres årsregnskap.
 11. skolen driver barnehage, språkkurs for voksne, utleie av boliger, bil og kontor til Oslo Universitetssykehus uten å ha lov til det.

– Kunne trukket godkjenning

I følge nettstedet Utdanningsnytt skal lovbruddene ha vært så alvorlige at direktoratet kunne trukket tilbake godkjenningen til skolen.

Direktoratet har vurdert tilbaketrekking av skolens godkjenning, men har etter en samlet vurdering konkludert med at de heller vil ilegge skolen pålegg om retting av de lovstridige forholdene med en klar tidsfrist for når alle lovbruddene skal være rettet.

Store konflikter

Tidligere har NRK skrevet en rekke saker om konfliktene på skolen (se lenker til høyre).

Lærere skal blant annet ha ha fått utbetalt svart lønn for arbeid ved skolen.

Samtidig ble det avdekket at skolen brukte statsstøtte på erstatning til lærere.

Pengene som ble utbetales ble nemlig tatt fra skolens oppsparte midler, som blant annet er penger skolen har fått av norske myndigheter som statsstøtte gjennom flere år.

Erstatningssummen ligger i størrelsesorden 3-4,5 millioner kroner.

Rektor ved skolen, Sven Erik Rise, sa at pengene skulle tas fra en fond, og innrømmet at mye stammet fra statsstøtten skolen hadde mottatt.

– Ja, du kan si det, men de kommer også fra innsparte lønninger etter at lærerne i alle år har gått på redusert lønn. I likhet med andre spanske bedrifter har en del av lønnsbudsjettet gått til nettopp oppsparing til eventuelle sluttpakker, sa Rise til Utdanning.

Det ble også samlet inn mer enn 500 underskrifter på oppropet som uttrykte sin bekymring for skolens utvikling.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger