Trapper opp kampen mot nettovergrep

Koronakutt i tilbud om skole og aktiviteter øker faren for nettovergrep, frykter Redd Barna. Nå trappes innsatsen mot overgrep opp med 20 millioner budsjettkroner.

Kristelig Folkeparti landsmøte

OVERGREP: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) varsler mer penger til kamp mot nettovergrep.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi vet at mange barn og unge dessverre blir utsatt for overgrep på nett, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til NRK.

Han sier det er ekstremt viktig at politiet er på nett i disse dager, når barn og unge tilbringer så mange timer foran skjermen hver eneste dag.

– En undersøkelse viser at halvparten av dem som opplyser at de noensinne har opplevd seksuelle overgrep på nett, har opplevd det for første gang under nedstengingen i fjor vår.

Seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos

PÅ NETT: Politioverbetjent Helge Haugland ved seksjon for internettrelaterte overgrep i Kripos overvåker brukere av overgrepsmateriale de siste syv dagene på et kart.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Deles i tre

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag.

Den totale ekstrabevilgningen på 20,5 millioner kroner er fordelt på tre områder:

  • 10 millioner kroner til økt innsats mot nettovergrep og styrking av politiets nettpatrulje på nett og i sosiale medier.
  • 5 millioner til økt digital etterforskning av vold og overgrep, økt kapasitet til å håndtere digitale beslag.
  • 5,5 millioner til økt informasjon om tilbud til utsatte for vold og overgrep i regi av politiet og hjelpeapparatet. Regjeringen vil styrke markedsføringen av volds- og overgrepslinjen (VO-linjen) med chat, nettportalen dinutvei.no og tilbudet ved barnehusene.

– Politidistriktene har nå nettpatruljer, og mange av dem har pågående operasjoner, sier justisminister Monica Mæland (H) til NRK.

– De trenger ressurser til å forlenge operasjonene, være til stede på nett og kunne gi råd og veiledning, men også for å kunne foreta etterforskning og beslag og følge opp hver enkelt sak, sier hun.

– Ikke nok

De fleste barn og unge håndtere farer på internett godt og lever sine digitale liv uten å bli utsatt for overgrep.

Samtidig øker kutt i skoletilbud og aktiviteter på fritiden faren for overgrep, ifølge Redd Barna. Hjelpeorganisasjonen viser til flere rapporter om problemet.

– Flere barn og unge har opplevd minst én form for uønsket seksuell kontakt på nett, eller fått seksuelle bilder eller videoer spredt av seg selv på nett eller sosiale medier, nå den siste tiden, sier Thale Skybak til NRK.

Hun er seksjonsleder i Redd Barnas norgesprogram.

– Men man kommer ikke så veldig langt med 20 millioner. Uansett hvor i landet et barn bor, så må man kunne møte et politi som har kompetanse på dette feltet. Det gjør man ikke i dag, sier Skybak.

Dystre rapporter

Av dem som hadde opplevd nettovergrep i 2020, hadde halvparten opplevd dette for første gang da skolene var stengt.

Det viser studien «Barn, ungdom og koronakrisen» fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

5,3 prosent av 13-16-åringer opplevde minst én form for uønsket seksuell kontakt på nett eller hadde fått seksuelle bilder eller videoer spredt av seg selv på nett eller sosiale medier.

Også i andre nordiske land har det vært forsket på saken.

  • I 2020 fikk Redd Barnas SletDet-rådgivning i Danmark 87 prosent flere henvendelser om digitale krenkelser. Dette dreide seg om ufrivillig deling av nakenbilder, digital mobbing og voksne som etablerer tillitsforhold til barn, med den hensikt å begå seksuelle overgrep.
  • I Finland viser en Redd Barna-rapport at nesten 90 prosent av alle barn har fått seksuelle henvendelser fra fremmede. Det dreier seg om voksne som tilbyr tobakk og alkohol som belønning for seksuelle tjenester. Ett av fire barn mellom 11 og 17 år opplever slike henvendelser en gang i måneden, hvert sjette barn ukentlig, ifølge rapporten.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 14.06.2021
1 152
Smittede siste 7 dager
47
Innlagte
789
Døde
1 958 560
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger