Hopp til innhold

Tillitsvalgte i politiet: – Den totale beredskapen er ikke bedre etter 22. juli

«Datasystemer fra steinalderen» som kneler under store hendelser gjør at politiet må føre logg med penn og papir. Tillitsvalgte i politiet slår alarm om en beredskap som ikke har blitt bedre, 30 måneder etter 22. juli.

Operasjonssentralen i Oslo

De tillitsvalgte i Oslo-politiet mener datasystemene som brukes ved operasjonssentralen er for dårlige. Personene på bildet har ikke uttalt seg i denne saken.

Foto: Martin Zondag / NRK

Kristin Aga

Leder i Oslo Politiforening, Kristin Aga, mener det er bekymringsfullt at ikke mer har skjedd med politiets beredskap siden 22. juli.

Foto: Andrea Bae Nesset / NRK

Tillitsvalgte innen en rekke områder i Oslo-politiet i Oslo slår alarm om manglende satsing på «totalberedskap».

Hans Amund Solberg er tillitsvalgt for de ansatte ved operasjonssentralen. Der kom han selv kom på jobb da terroren rystet Norge.

Solberg mener lite har skjedd når det gjelder politiets beredskap sett under ett i kjølvannet av 22. juli.

– Den er ikke bra nok. Den har ikke forandret seg merkverdig. Vi har en beredskap i dag som ikke er god nok til å håndtere så store hendelser, slår Solberg fast.

«Strikken er tøyd»

I en kronikk hos NRK Ytring skriver leder i Oslo politiforening, Kristin Aga, at «strikken er tøyd til bristepunktet» innen flere områder i politiet.

Terroraksjonene 22. juli avdekket store problemer inne politiet, utførlig beskrevet i blant annet Gjørv-kommisjonens rapport.

Kristin Aga i Oslo politiforening stiller spørsmål ved om viktige områder som IKT, ordenspatruljering, etterforskning og analyse egentlig har opplevd et løft etter terrorhandlingene som rystet Norge.

Svaret, mener Aga selv, er nei.

– Jeg synes det er svært uheldig at vi nå – 30 måneder etter – har tatt så små skritt i retning av en styrket beredskap i norsk politi. Publikum, og ikke minst alle de pårørende etter 22. juli, fortjener å se at vi har forbedret oss, sier Aga til NRK.

IKT-system kneler

NRK har vært i kontakt med tillitsvalgte for etterforskning, operasjonsledelse og innsatsledelse i Oslo-politiet. Alle de tillitsvalgte støtter konklusjonen om at den generelle bereskapen – «totalberedskapen» – ikke har blitt bedre etter 22. juli.

Blant flere problemområder trekker Aga og de øvrige tillitsvalgte særlig fram sviktende IKT-systemer på politiets operasjonssentral som et stort problem.

Systemet som blir brukt på operasjonssentraler over hele Norge, kalt PO, ble innført på midten av 90-tallet, og har en rekke begrensninger.

Flere ganger, blant annet under 22. juli, har systemet gått ned for telling.

Les også: Kjent dataproblem gjentok seg

Dette fører til at operasjonsleder må føre innkommende opplysninger med penn og papir.

– Når man sitter der, og det er hektisk, så kan systemene dette ned. Da sitter man og skriver logg for hånd. Det gjorde man til tider i 2011, og det gjør man fortsatt i 2014. Sånn kan vi ikke ha det, sier Aga til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hans Amund Solberg

Hans Amund Solberg er tillitsvalgt for de ansatte ved operasjonssentralen. Han forteller om store bekymringer knyttet til datasystemet han og de andre ved operasjonssentralen jobber med.

Foto: Martin Zondag / NRK

– Som steinalderen

Hans Amund Solberg legger ikke skjul på at frustrasjonen blant de ansatte ved operasjonssentralen øker i takt med tiden som går til et nytt IKT-system er på plass.

– Det er omtrent som å jobbe i steinalderen. Vi følger ikke med i samfunnsutviklingen når det gjelder IKT. Det er bekymringsfullt, sier Solberg til NRK.

Solberg innrømmer samtidig at det er flere problemer knyttet til det som gjerne omtales som «hjertet» i politiets arbeid. Det er her alle hendelser meldes inn, loggføres, og videreformidles. Samtidig er ikke bemanningen god nok til at dette skjer så raskt politiet selv ønsker.

Solberg legger ikke skjul på at situasjonen kan få konsekvenser for publikum.

– Når man ringer 112 er det klart at man skal få svar så fort som mulig. De som ringer er i en nødssituasjon og ønsker å få hjelp av politiet. Hvis de ikke får svar, så sier det seg selv at det kan få konsekvenser, sier Solberg.

– Har du eksempler på saker der det har blitt for mye?

– Jeg var på jobb 22. juli, inne på operasjonssentralen. Under en så ekstrem hendelser er ikke de verktøyene vi jobber med gode nok, sier Solberg.

Både Aga og de andre tillitsvalgte påpeker at IKT-systemene blant operasjonssentralene bare er et av flere områder innen politiet som sårt trenger et løft.

Aga mener fokuset på de «spisse» delene av politiet, som beredskapstropp og politihelikopter, har flyttet fokus vekk fra grunnstammen i politiet.

– Vi må se på totalberedskap, som vi er opptatt av. Det holder ikke å se på hvor mange distrikt vi er, eller si at vi skal ha flere helikoptre. Det er ikke løsningen på de utfordringene som er i norsk politi i dag, sier Aga.

Tillitsvalgte i politiet

Bekymringen for beredskap er bred blant tillitsvalgte i Oslo-politiet. Her er Hans Amund Solberg (tillitsvalgt for de ansatte ved operasjonssentralen), Eirik Wilmann (tillitsvalgt ved voldsavsnittet), Per Erik Ommundsen (sekretær i Oslo politiforening) og Geir Rye (tillitsvalgt for innsatsledere) i samtale om temaet.

Foto: Martin Zondag / NRK

Vil ikke svartmale

Aga mener det først og fremst er grunnbemanningen i politiet som må styrkes.

– Hvis det smeller et sted mens vi står her nå, er det de som utgjør beredskapen, og den har ikke blitt styrket. Da er man avhengig av etterforskning, de som kan ta imot vitner, og analyse. Alt henger sammen med alt.

Hun og de andre tillitsvalgte presiserer at de er glade for alle løft i politiet, også når det gjelder politihelikopter og beredskapstropp, men påpeker at dette ikke er ting som påvirker publikum i det daglige arbeidet.

– Vi skal ikke svartmale alt, det har skjedd mye, blant annet med helikopter og beredskapstroppen. Det er også flere kollegaer som kan ta væpnede oppdrag. Samtidig innebærer det at de skal trene mye mer, og da blir de borte fra den daglige tjenesten. Hvis det ikke skal ende opp med at vi blir færre ute for at kvaliteten skal opp, må vi få flere inn, mener Aga.

Sammen med de andre tillitsvalgte påpeker hun at kritikken ikke er rettet mot ledelsen i Oslo-politiet, men at problematikken må løftes opp på et høyere nivå.

– Man må gjøre et kraftig løft, og de planene er på gang. Politidirektoratet gjør en god jobb, men vi må få fortgang i det. Ikke minst må politiske myndigheter bevilge de pengene som skal til for at vi skal få et robust norsk politi.

Kan ta flere år

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier til NRK at han er klar over problemene med politiets IKT-systemer.

– Det er ingen tvil om at det haster å få gjort noe med IKT-situasjonen i politiet. Det er et langt og dyrt prosjekt som vi jobber intenst med, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård til NRK.

Han erkjenner samtidig at det kan gå flere år før frustrerte ansatte får et nytt verktøy å jobbe med.

– Det er et prosjekt som det er planlagt at vil ta flere år. Det er en stor investering, og et komplisert prosjekt. Men vi jobber intenst for å få dette i gang, svarer Humlegård.

Han er samtidig uenig at den totale beredskapen hos politiet ikke har blitt bedre.

– Det har vi mange gode eksempler på – både sentralt og lokalt. Det har blitt flere politifolk der ute, vi har fått mange systemer på plass, vi øver mer og vi er bedre trent, men det er fortsatt ikke slik at vi er i mål. Det er mange oppgaver som ligger foran oss. Det viktigste nå er å omorganisere politiet slik at vi er rigget til fremtiden.

Operasjonssentralen

PO-systemet som brukes ved operasjonssentralen i Oslo ble innført på 90-tallet, og fungerer ikke godt nok mener tillitsvalgte.

Foto: Martin Zondag / NRK

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ