Hopp til innhold

- Fire av ti sykmelder seg på grunn av jobben

40 prosent av sykefraværet er direkte knyttet opp til arbeidsplassen, sier forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Skjema for sykmelding

Mange sykmelder seg på grunn av tungt arbeid.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

I forbindelse med doktorgradsarbeid har Sivesind Mehlum funnet ut at ved fravær mer enn 14 dager, rapporterte 40 prosent av de som var borte at det skyldtes helseplager som var knyttet til areidsplassen.

- Og da gikk det særlig på tungt fysisk arbeid, å løfte og bære tungt, og å stå mye, sier Sivesind Mehlum.

Les også: Høyt sykefravær gjør jobben tyngre

Hun mener mye av sykefraværet kan hindres hvis man tilrettelegger arbeidet.

- Noen er veldig flinke på dette med tilrettelegging, det er jo en del av IA-arbeidet og IA-avtalen. Noen har kommet langt med dette, og noen har ikke kommet i gang. Så det er veldig mye å hente ved å tilrettelegge arbeidet for personer som er syke, enten det skyldes jobb eller andre ting, sier Sivesind Mehlum.

Les: Dropper IA-forpliktelser, blir ikke straffet

Tungt arbeid og få pauser

Det er i hovedsak tungt fysisk arbeid og få pauser som gjør at folk sykemelder seg på grunn av jobben.

Postens brevsenter i Oslo er en av mange arbeidsplasser i Norge med tungt fysisk arbeid. Tidsfrister skal holdes, og det merkes.

Alis Eriksrud har jobbet ved posten i 33 år, og har vært sykemeldt flere ganger.

– Det gikk ikke så veldig mange år før jeg begynte å merke det. Første gang fikk jeg en nakkestrekk som gjorde at jeg ikke kunne bevege hodet mitt. Det ble sykmelding i tre måneder, sier Eriksrud.

Hun fikk etterhvert andre oppgaver.

- Jeg har en helt annen form for jobb i dag. Det er ikke de tunge løftene, det er litt mer varierte arbeidsoppgaver, sier hun.

Les også: Mindre sykefravær kan gi 2700 nye ansatte i kommune-Norge

AKTUELT NÅ