Hopp til innhold

Sykkelpengene i Sveits: – Styret var ikke kjent med avtalen

Sykkelpresidenten avtalte bort forbundets penger uten at styret visste om det, ifølge visepresidenten i forbundet. Nå frykter de at nesten 5 millioner kroner er tapt.

Ekstraordinært forbundssting Norges Cykleforbund

TRE HATTER: Harald Tiedemann Hansen har både vært sykkelpresident, sjef for VM i Bergen og er styremedlem i det internasjonale sykkelforbundet som nå har beholdt forbundets VM-depositum på nesten 5 millioner kroner.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Opprydningen etter sykkelfesten i Bergen kan bli dyr og vond for både bredde og topp i sykkelnorge. 22. februar ble styret i sykkelforbundet gjort kjent med en avtale som ga det internasjonale sykkelforbundet rett til å holde tilbake depositumspengene deres hvis arrangørselskapet Bergen 2017 ikke gjorde opp for seg.

– Styret var ikke kjent med avtalen om at UCI skulle kunne ta pengene, sier 1. visepresident i Norges Cykleforbund Hans Petter Gulbrandsen.

Det står om nærmere fem millioner kroner, som hadde vært gode penger å ha i en ellers slunken sykkelkasse.

Hemmelig

Det var sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen som signert avtalen med det internasjonale sykkelforbundet UCI. Han signert avtalen som administrerende direktør i arrangørselskapet Bergen 2017. Tiedemann Hansens sitter i tillegg i styret i nettopp UCI og er sykkelpresident i Norge. Avtalen ble inngått 31. august, altså før VM.

Dette står i avtalen

I avtalen står det at UCI kan ta beslag i sykkelforbundets penger.

I avtalen står det at UCI kan ta pengene sykkelforbundet har satt på kontoen deres hvis ikke alle regningene etter VM i Bergen er oppgjort.

Rett i etterkant av VM fastholdt likevel Tiedemann Hansen overfor NRK at pengene var trygge og ville bli betalt til sykkelforbundet før nyttår. Det ble da også reist spørsmål ved om Tiedemann Hansen hadde hatt mandat til i det hele tatt å føre pengene ut av landet.

Les også: Sykkelforbundet overførte millionsum til konto i Sveits.

Undres

Avtalen med det internasjonale forbundet ble inngått før VM

Avtalen ble inngått 31. august. En måned senere sa sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen at pengene var trygge selv om det da var kjent at VM sannsynligvis styrte mot et stort underskudd.

Da pengene likevel ikke ble tilbakeført fra UCI ved nyttår forteller likevel Tiedemann Hansen at han er skuffet i en e-post som sendes ut til klubber og regioner 2. januar.

«Forbundsstyret har hele tiden forutsatt at garantibeløpet skulle tilbakeføres innen utgangen av 2017, og har med stor skuffelse mottatt informasjon om at UCI vil avvente tilbakeføring av midlene til saken er behandlet på et styremøte i UCI i februar, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.»

– Hva tenker du om at Tiedemann Hansen sa han var skuffet når han hadde signert en avtale på at UCI kunne ta pengene?

– Jeg undres over det, sier visepresident Gulbrandsen i dag.

– Er det en gyldig avtale?

– Jeg er legmann, ikke jurist så andre må ta stilling til det.

– Hvem da?

– Det nåværende eller nye styret får ta stilling til dette, svarer visepresident Gulbrandsen.

Gulbrandsen og resten av styret var kjent med at det fantes en avtale med UCI om hvordan mellomværende skulle tilbakebetales, men de hadde ikke sett avtalen og den omtalte delen av avtalen var helt ukjent for dem ifølge visepresidenten i sykkelstyret. Det er etter det NRK forstår ikke avgjort hvordan de vil forfølge saken videre.

NRK har bedt om intervju med Harald Tiedemann Hansen, men forespørselen har ikke blitt besvart.

Tiedemann Hansen har varslet at han ikke tar gjenvalg som sykkelpresident på helgens sykkelting. Han har også sluttet som leder for VM-selskapet, men er fortsatt styremedlem i UCI.

AKTUELT NÅ