Svært få lærere vil bli i jobben

Bare 15 prosent av lærere i grunnskolen og videregående skole er sikre på at de vil stå i jobben til de pensjoneres, viser ny undersøkelse.

Klasserom
Foto: NRK

Det skriver bladet Utdanning, som utgis av Utdanningsforbundet.

Forskningsstiftelsen Fafo har utført undersøkelsen blant Utdanningsforbundets medlemmer, på oppdrag fra forbundet.

85 prosent av lærerne i grunnskolen og videregående skole som har svart på undersøkelsen sier at de vil skifte yrke før de pensjonerer seg, eller at de ikke har bestemt seg, ifølge Utdanning.

Mange svarer «vet ikke»

Sandefjord videregående skole

Undersøkelsen er utført blant Utdanningsforbundets medlemmer, som jobber i grunnskolen, videregående skole og innen høyere utdanning. Her fra Sandefjord videregående skole.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Det er særlig lærere under 45 år som svarer at de vil bytte yrke. Det kan trolig forklares ved at mulighetene for å begynne med noe annet oppfattes som vanskeligere jo eldre vi blir, skriver Utdanning.

Vel 50 prosent av de spurte medlemmene svarte «jeg er ikke sikker på hva jeg vil gjøre», ifølge Utdanning.

Det er ikke overraskende at mange av de yngste lærerne har svart «vet ikke», fordi de har oppfattet spørsmålet som noe hypotetisk.

Samtidig er det også mange usikre blant Utdanningsforbundets medlemmer i femti- og sekstiårene, skriver magasinet.

Menn har høyere tilbøyelighet enn kvinner til å svare at de vil fortsette i stillingen til de fyller 67 år.

Forventer jobbskifte

Mimi Bjerkestrand

Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand.

Foto: Josefsen, Jon-Michael / Scanpix

Mobiliteten i arbeidslivet er større nå enn tidligere, mens lærere er en gruppe som preges av forventet mobilitet, sier Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand til Utdanning.

– Men jeg vil presisere at gruppen som sier «vet ikke» er stor, og at det for en nyutdannet lærer kanskje er vanskelig å vite hvor man står når pensjonen kommer. En forventing til mobilitet gjør at man vurderer å skifte på generelt grunnlag, sier Bjerkestrand til magasinet.

Hun ser alvorlig på at så få lærere sier de vil stå i yrket til de pensjonerer seg.

Som tiltak for å beholde de lærerne som er i jobb, peker svarene i undersøkelsen på to faktorer: Lønn og bedre vilkår for å kunne gjøre jobben.

Bjerkestrand nevner at behandlingen av stortingsmeldingen «Tid for læring» er sentral. Meldingen om tidsbruk i skolen behandles i Stortinget tirsdag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger